ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 tabela zajęć dodatkowych—> Zajęcia dodatkowe 2020 2021

Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego

w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów z klas VI-VIII odbywają się w:

poniedziałki w godz.: 15:30- 16:30
wtorki w godz.: 14:30- 15:30