ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 tabela zajęć dodatkowych—>ZAJĘCIA DODATKOWE 2019_2020

Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego

w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów z klas VI-VIII odbywają się w:

poniedziałki i środy w godzinach 14:30-15:30