Home

W linku poniżej zamieszczono listę podręczników,
które należy zakupić na rok szkolny 2020/2021.
lista podręczników—>SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2020-2021 do zakupienia
Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele!

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakim było nauczanie zdalne. Pandemia dosłownie  z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów. To była życiowa lekcja dla nas wszystkich.

Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie i Wychowankowie.

Ten rok szkolny kończycie z wysokimi wynikami. Wszyscy możemy być z nich dumni. Gratuluję Wam wysokich średnich, świadectw z wyróżnieniem, indywidualnych osiągnięć
w konkursach i olimpiadach. Przede wszystkim gratuluję jednak wytrwałości i tego, że daliście radę.

Rodzicom dziękuję za pomoc i zaangażowanie. Bez Was to by się nie udało.

Nauczycielom gratuluję i dziękuję. Dla nas to jeszcze nie koniec roku szkolnego. Już teraz chcę jednak powiedzieć, że wykonaliście nieocenioną pracę.

Życzę wszystkim zasłużonego wypoczynku i wspaniałych wakacji.

Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

 

klik—> Podziękowania od Burmistrza Chełmka

 

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Logotypy 1644x156

W dniu 17 czerwca 2020 r. Gmina Chełmek podpisała umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Na skutek podpisanej umowy Gmina otrzymała grant w wysokości 54 907,20 zł, który został przeznaczony na zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, 18 sztuk myszek oraz 6 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wynosi 54 907,20 zł i został on w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:
– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:
   5 laptopów z oprogramowaniem, 5 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
   7 laptopów z oprogramowaniem, 7 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
   3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawu słuchawkowego,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
   3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku: http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/105-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej/2745-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej

Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego

Logotypy 1644x156

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wyniosła 69 991,92 zł, w całości została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:
– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:
   6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
   10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
   4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
   4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku:
http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/104-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego/2697-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego

 

Dyrektor SZS w Bobrku informuje, że dyżur wakacyjny
w Przedszkolu w Bobrku trwa w terminie:
17.08.-21.08.2020
Opieka nad dziećmi sprawowana będzie w obowiązującym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

HARMONOGRAM DYŻURÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSZKOLACH
W GMINIE CHEŁMEK:
Przedszkole Samorządowe w Gorzowie—>  27.07. – 31.07.2020
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Chełmku—> 03.08. – 14.08.2020
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku—> 06.07. – 24.07.2020
/ 24.08. – 31.08.2020 wszystkie przedszkola pracują. /

Karty zgłoszeń należy złożyć do 15 czerwca 2020 w sekretariacie szkoły.
We wszystkich placówkach obowiązuje ten sam termin składania dokumentów.

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA—>PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBRKU

DOKUMENTY DO POBRANIA:
karta zgłoszenia—> Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny
deklaracja—> Deklaracja rodziców dziecka o korzystaniu z usług w przedszkolu- posiłki
upoważnienie do odbioru—>Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

W dniu przeprowadzenia dziecka na dyżur wakacyjny, rodzice mają obowiązek dostarczenia do placówki stosownych dokumentów, podpisanych przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów.

Załącznik nr 1—>Deklaracja rodzica o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa – jednorazowo
Załącznik nr 2—>Oświadczenie rodzica opiekuna o stanie zdrowia dziecka – codzienne
Załącznik nr 3—>Zgoda rodzica opiekuna na pomiar temperatury dziecka – jednorazowo
Załącznik nr 4—> Oświadczenie rodziców prawnych opiekunów – jednorazowo

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Bobrku.

Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

 

Szanowni Państwo!

Zwracamy się o przekazanie 1% podatku za 2019 rok

na rzecz Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku.

KRS: 0000052078

CEL SZCZEGÓŁOWY: Samorządowy Zespół Szkół im. Kard. A.S. Sapiehy w Bobrku

Rada Rodziców
oraz
Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska