Home

Nasza szkoła uczestniczyła w III edycji akcji Razem na Święta,
to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej
mająca na celu zaangażowanie się w pomoc charytatywną.
W podziękowaniu za udział w akcji, szkoła otrzymała dyplom.

podsumowanie akcji—> https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ponad-12-tys-zgloszen-w-akcji-razem-na-swieta–dziekujemy
podziękowanie—> https://dokumenty.mein.gov.pl/45fc58d4-97e3-4981-8650-0aa40eb0db8e/dyplomrazemnaswieta2021.png

 

 

!!!UWAGA!!!
AKTUALIZACJA PLANÓW LEKCJI
DLA KLASY VI, VIIA i VIII
od 25 stycznia 2021

plan klasa VI—> KLASA 6 od 25.01.2021
plan klasa VIIa—> KLASA 7A od 25.01.2021
plan klasa VIII—> KLASA 8 od 25.01.2021

Plany dla klasy IV i VII b pozostają bez zmian
i znajdują się w informacji poniżej.

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

 

Od 20 stycznia 2021r. obowiązują nowe plany lekcji
dla klas IV-VIII. Aktualizacja w linkach poniżej:

klasa IV—> KLASA 4 od 20.01.2021
klasa VIIb—>KLASA 7B od 20.01.2021

Radosław Gąska 
Dyrektor SZS w Bobrku

 

  1. Od 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem /uczniowie zabierają wszystkie podręczniki i ćwiczenia/.
  2. Zajęcia świetlicowe odbywają się bez zmian według harmonogramu.
  3. Rodzice przyprowadzając dzieci nie wchodzą na teren szkoły /Dzieci odprowadzają tylko pod drzwi. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy, wchodzą do szkoły pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  4. Drzwi do szkoły otwierane będą o godzinie 7.50. Prosimy o przestrzeganie wskazanej godziny.
  5. Wyżywienie – śniadania od poniedziałku, obiady od wtorku.
  6. Prosimy o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi w załączniku.


procedury—> PROCEDURY- BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY 

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

 

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł)
w szkołach i przedszkolach w całej Polsce
od 26 października 2020 do 31 maja 2021 r.
Zapraszamy! Przyłączcie się do akcji!
INFORMACJE—> GÓRA GROSZA

 

 

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów od poniedziałku 26 października w klasach IV – VIII przechodzimy
w tryb nauki zdalnej.
Podstawowym komunikatorem pozostaje Mobidziennik. Dodatkowo zajęcia prowadzone będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams zgodnie z nowym planem /odsyłacz do platformy oraz plan lekcji znajduje się na stronie internetowej szkoły/. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobem korzystania z komunikatora oraz z zasadami uczestnictwa w lekcjach. Część zajęć będzie prowadzona online. Materiały do pozostałych zajęć, do samodzielnego opracowania ,nauczyciele będą przesyłać do godziny 10.00 danego dnia.

Uczestnictwo w zajęciach oraz praca samodzielna w oparciu o materiały przesłane przez nauczycieli są obowiązkowe.

Z ewentualnymi problemami proszę zwracać się do wychowawcy klasy.

Proszę o śledzenie komunikatów na dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

 

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia
od poniedziałku 12 października
w szkole podczas przerw i korzystania z przestrzeni wspólnych
noszenie maseczki jest obowiązkowe.
Przypominam również o obowiązku dezynfekowania rąk
po wejściu do szkoły.

Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

 

W linkach poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące przedszkola i szkoły, w związku z pismem PPIS w Oświęcimiu w sprawie wzrostu zakażeń SARS- COV2 na terenie powiatu:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

 

W linkach poniżej zamieszczone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w szkole podstawowej i w przedszkolu w Bobrku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
przedszkole—> PROCEDURY PRZEDSZKOLE
szkoła podstawowa—> PROCEDURY SZKOŁA PODSTAWOWA
zgoda—> ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY
Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska