Home

 

Konkurs plastyczny- „Moje naturalne piękno”
Akademii Dojrzewania Laktacyd.
W konkursie mogą wziąć udział tylko dziewczynki z klas 6, 7 i 8.

szczegóły konkursu—> Konkurs-akademii-dojrzewania-Laktacyd

W sprawie zgłoszeń do konkursu lub pytań kontakt z koordynatorem programu „Akademia Dojrzewania Laktacyd” p. Agnieszką Kolasą.

 

Szanowni Państwo!

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Dyrekcji szkoły zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2020 na rzecz naszej szkoły.
Chcąc przekazać 1% podatku na rzecz Samorządowego Zespołu Szkół
w Bobrku należy w formularzu zeznania podatkowego wpisać:

Nazwa OPP: Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
KRS: 0000052078
Cel szczegółowy: Samorządowy Zespół Szkół im. Kard. A.S. Sapiehy
w Bobrku

Z góry dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Agnieszka Waliczek
Przewodnicząca Rady Rodziców
przy Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku

 

!!!UWAGA!!!
AKTUALIZACJA PLANÓW LEKCJI
od 1 lutego 2021

klasa IV—> KLASA 4
klasa VI—> KLASA 6
klasa VIIa—> KLASA 7A
klasa VIIb—> KLASA 7B
klasa VIII—> KLASA 8

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

 

Dyrektor SZS w Bobrku ogłasza rekrutację do przedszkola
oraz klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Zasady naboru  oraz wszystkie wymagane dokumenty 
znajduja się w zakładce—> http://szsbobrek.pl/do-pobrania

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

 

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

więcej informacji—> https://kuratorium.krakow.pl/poradnia-on-line-zawsze-jest-jakies-wyjscie/

Szczegółowe informacje oraz formularz logowania na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” na stronie: https://zawszejestjakieswyjscie.pl.

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

 

 

  1. Od 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem /uczniowie zabierają wszystkie podręczniki i ćwiczenia/.
  2. Zajęcia świetlicowe odbywają się bez zmian według harmonogramu.
  3. Rodzice przyprowadzając dzieci nie wchodzą na teren szkoły /Dzieci odprowadzają tylko pod drzwi. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy, wchodzą do szkoły pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  4. Drzwi do szkoły otwierane będą o godzinie 7.50. Prosimy o przestrzeganie wskazanej godziny.
  5. Wyżywienie – śniadania od poniedziałku, obiady od wtorku.
  6. Prosimy o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi w załączniku.


procedury—> PROCEDURY- BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY 

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

 

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł)
w szkołach i przedszkolach w całej Polsce
od 26 października 2020 do 31 maja 2021 r.
Zapraszamy! Przyłączcie się do akcji!
INFORMACJE—> GÓRA GROSZA

 

 

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów od poniedziałku 26 października w klasach IV – VIII przechodzimy
w tryb nauki zdalnej.
Podstawowym komunikatorem pozostaje Mobidziennik. Dodatkowo zajęcia prowadzone będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams zgodnie z nowym planem /odsyłacz do platformy oraz plan lekcji znajduje się na stronie internetowej szkoły/. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobem korzystania z komunikatora oraz z zasadami uczestnictwa w lekcjach. Część zajęć będzie prowadzona online. Materiały do pozostałych zajęć, do samodzielnego opracowania ,nauczyciele będą przesyłać do godziny 10.00 danego dnia.

Uczestnictwo w zajęciach oraz praca samodzielna w oparciu o materiały przesłane przez nauczycieli są obowiązkowe.

Z ewentualnymi problemami proszę zwracać się do wychowawcy klasy.

Proszę o śledzenie komunikatów na dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

 

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia
od poniedziałku 12 października
w szkole podczas przerw i korzystania z przestrzeni wspólnych
noszenie maseczki jest obowiązkowe.
Przypominam również o obowiązku dezynfekowania rąk
po wejściu do szkoły.

Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

 

W linkach poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące przedszkola i szkoły, w związku z pismem PPIS w Oświęcimiu w sprawie wzrostu zakażeń SARS- COV2 na terenie powiatu:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

 

W linkach poniżej zamieszczone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w szkole podstawowej i w przedszkolu w Bobrku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
przedszkole—> PROCEDURY PRZEDSZKOLE
szkoła podstawowa—> PROCEDURY SZKOŁA PODSTAWOWA
zgoda—> ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY
Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska