PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny: mgr KATARZYNA LINCHARD

Godziny pracy:

CZWARTEK: 7.00- 11.45

Poradnik—> WSKAZÓWKI I PORADY POMOCNE W POSTĘPOWANIU Z DZIEĆMI

Poradnik—> METODY I SPOSOBY KONSTRUKTYWNEGO POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH STRESUJĄCYCH

Nie dla przemocy!—> NIE DLA PRZEMOCY

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie

wszelkie pytania do pedagoga szkolnego w zakresie porad i konsultacji wynikających z potrzeb związanych ze szkołą oraz z różnych innych sytuacji życiowych proszę kierować do pedagoga szkolnego poprzez dziennik elektroniczny.

Poniżej przedstawiamy list od pedagoga.

list—> list od pedagoga szkolnego

PORADNIKI: 

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O EMOCJACH

JAK UCZYĆ DZIECKO ASERTYWNOŚCI

JAK UCZYĆ DZIECKO BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

ROLA RODZICÓW W KSZTAŁTOWANIU POZYTYWNYCH RELACJI RÓWIEŚNICZYCH

SPOSOBY MOTYWOWANIA DZIECKA DO NAUKI

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI

WSKAZÓWKI I PORADY POMOCNE W POSTĘPOWANIU Z DZIEĆMI