Laboratoria przyszłości

INFORMACJE O PROGRAMIE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- PLASTYKA

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA V LEKCJA RELIGII

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA V LEKCJA HISTORII

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA PRZYRODNICZEGO KOŁA ZAINTERESOWAŃ

LABORATORIA PRZYSZLOŚCI- KLASA V LEKCJA MATEMATYKI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA W KLASIE III

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA Z ROBOTYKI W KLASACH I-III

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA W KLASIE II

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- WARSZTATY ŚWIĄTECZNE W KLASIE I

GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI…

MARATON PISANIA LISTÓW 2022 ZAKOŃCZONY!

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- GRUPA 4-5-LATKÓW ZAJĘCIA O KOSMOSIE

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA V LEKCJA ANGIELSKIEGO

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA IV ORAZ V LEKCJA PLASTYKI I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA VIII LEKCJA RELIGII

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA VIII LEKCJA HISTORII

KONKURS RECYTATORSKI Z OKAZJI DNIA PLUSZOWEGO MISIA

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA VIII LEKCJA MATEMATYKI

PORTRET JESIENNEGO DRZEWA

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA IV ORAZ V LEKCJA PRZYRODY

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA II EDUKACJA ZDROWOTNA

DYNIOWE WARSZTATY UCZNIÓW Z KLASY III

WYJAZD UCZNIÓW Z KLAS I-III NA SPEKTAKL „CALINECZKA”

BIBLIOTECZNE HITY

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA IV ORAZ V LEKCJA PLASTYKI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA V LEKCJA BIOLOGII

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA IV LEKCJA PRZYRODY

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA V LEKCJA BIOLOGII

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA VIII LEKCJA CHEMII

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA IV, V, VI LEKCJA PLASTYKI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA IV LEKCJA BIBLIOTECZNA

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA VIII LEKCJA INFORMATYKI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA IV LEKCJA INFORMATYKI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA IV LEKCJA PRZYRODY