LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA W KLASIE III

Uczniowie klasy III zrealizowali projekt pt. „Szukamy oznak wiosny”.
Zajęcia miały na celu uwrażliwienie uczniów na piękno budzącej się do życia przyrody, stwarzanie warunków do pracy w grupach, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym, wspieranie aktywności, ciekawości dzieci, samodzielności.

Podczas spaceru w piątek, 14 kwietnia, uczniowie wykorzystując aparat z laboratoriów przyszłości, zebrali dokumentację fotograficzną zmian zaobserwowanych w świecie roślin i zwierząt, która posłuży do dalszej pracy na kolejnych zajęciach koła przyrodniczego.

*Prezentowany sprzęt używany podczas zajęć został zakupiony dzięki udziałowi szkoły w programie ”Laboratoria Przyszłości”.