RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2020/2021:

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: AGNIESZKA WALICZEK

Sekretarz: RENATA KOJDECKA- KACZMARCZYK

Skarbnik: IWONA BUCHTA

ROK SZKOLNY 2019/2020:

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: AGNIESZKA WALICZEK

Sekretarz: RENATA KOJDECKA- KACZMARCZYK

Skarbnik: ANNA SZOSTEK

SKO KONTO RADY RODZICÓW

PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W BOBRKU:

27 1020 2384 0000 9102 0216 8888

ROK SZKOLNY 2018/2019:

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: AGNIESZKA WALICZEK

Sekretarz: KATARZYNA MROŻEK

Skarbnik: ANETA ADAMSKA

ROK SZKOLNY 2017/2018:

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: DAGMARA SZYJKA

Sekretarz: KINGA KULAWIK

Skarbnik: MAŁGORZATA MAŃKA