RADA RODZICÓW

SKO KONTO RADY RODZICÓW

PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W BOBRKU:

27 1020 2384 0000 9102 0216 8888

——————————————————————————————————————–

ROK SZKOLNY 2022/2023:

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: Dagmara Szyjka

Sekretarz: Kinga Szewczyk

Skarbnik: Iwona Buchta

——————————————————————————————————————–

ROK SZKOLNY 2021/2022:

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: AGNIESZKA WALICZEK

Sekretarz: DAGMARA SZYJKA

Skarbnik: IWONA BUCHTA

——————————————————————————————————————–

ROK SZKOLNY 2020/2021:

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: AGNIESZKA WALICZEK

Sekretarz: RENATA KOJDECKA- KACZMARCZYK

Skarbnik: IWONA BUCHTA

——————————————————————————————————————–

ROK SZKOLNY 2019/2020:

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: AGNIESZKA WALICZEK

Sekretarz: RENATA KOJDECKA- KACZMARCZYK

Skarbnik: ANNA SZOSTEK

——————————————————————————————————————–

ROK SZKOLNY 2018/2019:

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: AGNIESZKA WALICZEK

Sekretarz: KATARZYNA MROŻEK

Skarbnik: ANETA ADAMSKA

——————————————————————————————————————–

ROK SZKOLNY 2017/2018:

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: DAGMARA SZYJKA

Sekretarz: KINGA KULAWIK

Skarbnik: MAŁGORZATA MAŃKA