DO POBRANIA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2021/2022:

Załącznik nr 1 dotyczy tylko dzieci już uczęszczających do przedszkola w SZS w Bobrku

zasady naboru—> ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBRKU

załącznik nr 1—> DEKLARACJA POZOSTANIA W PRZEDSZKOLU

załącznik nr 2—> WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 2021_2022

załącznik nr 3—> WIELODZIETNOŚĆ

załącznik nr 4—> SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

załącznik nr 5—> ZATRUDNIENIE

załącznik nr 6—> RODZEŃSTWO KANDYDATA

załącznik nr 7—> POŁOŻENIE PRZEDSZKOLA

Potwierdzenie woli przyjęcia—> POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY I SP 2021/2022:

zasady naboru—> Zasady naboru do klas I w szkołach podstawowych

załącznik nr 1—>ZGŁOSZENIE DO KLASY I SP 

załącznik nr 2—> WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SP

załącznik nr 3—> RODZEŃSTWO KANDYDATA

załącznik nr 4—> POŁOŻENIE SZKOŁY

załącznik nr 5—> SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

załącznik nr 6—> WIELODZIETNOŚĆ

wniosek o przyjęcie na świetlicę—> Wniosek na świetlicę

INNE DOKUMENTY:

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI OBJĘTE SĄ GRUPOWYM UBEZPIECZENIEM NNW W SZKOLE

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z WF

ZWOLNIENIE

USPRAWIEDLIWIENIE