DO POBRANIA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2024/2025:

Załącznik nr 1 dotyczy tylko dzieci już uczęszczających do przedszkola w SZS w Bobrku

zasady naboru—> ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBRKU

załącznik nr 1—> DEKLARACJA POZOSTANIA W PRZEDSZKOLU

załącznik nr 2—> WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 2024-2025

załącznik nr 3—> WIELODZIETNOŚĆ

załącznik nr 4—> SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

załącznik nr 5—> ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

załącznik nr 6—> RODZEŃSTWO KANDYDATA

załącznik nr 7—> POŁOŻENIE PRZEDSZKOLA

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY I SP 2024/2025:

zasady naboru—> ZASADY NABORU DO KLASY I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

załącznik nr 1—> ZGŁOSZENIE DO KLASY I SP

załącznik nr 2—> WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SP

załącznik nr 3—> RODZEŃSTWO KANDYDATA

załącznik nr 4—> POŁOŻENIE SZKOŁY

załącznik nr 5—> SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

załącznik nr 6—> WIELODZIETNOŚĆ

wniosek o przyjęcie na świetlicę—> ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY 2024-2025

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI OBJĘTE SĄ GRUPOWYM UBEZPIECZENIEM NNW W SZKOLE

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z WF

ZWOLNIENIE

USPRAWIEDLIWIENIE