Ochrona danych osobowych

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Sławomir Biliński tel:  668-620-696

Klauzula informacyjna RODO