PCK/CARITAS

SK PCK dziękuje  wszystkim uczniom, którzy wykonali prace plastyczne  w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Kartka dla Medyka”.
Jest to piękny znak naszego wsparcia i wyraz szacunku dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i całego personelu medycznego.
Zachęcam do obejrzenia galerii prac wykonanych przez uczniów i uczennice naszej szkoły w ramach akcji.

Link: padlet.com/agafritte/9f1aio43dzbwk7md

Opiekun SK PCK Agnieszka Kolasa

Kim jesteśmy?

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W swoich działaniach kieruje się 7 zasadami.

Podstawowe zasady Czerwonego Krzyża to:

1. HUMANITARYZM 

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy, bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

2. BEZSTRONNOŚĆ

Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach. 

3. NEUTRALNOŚĆ

W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie- w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

4. NIEZALEŻNOŚĆ

Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie          z zasadami Ruchu.

5. DOBROWOLNOŚĆ

Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

6. JEDNOŚĆ

W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.

7. POWSZECHNOŚĆ

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

Misja PCK:

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Historia PCK:

Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do […] szlachetnego dzieła. (Henry Dunant)

Założycielem i twórcą ruchu Czerwonego Krzyża jest Henry Dunant (1828-1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla (1901). 

W 1859 r., w drodze na spotkanie z cesarzem, przejeżdża koło włoskiego miasteczka Solferino, gdzie dogorywa najkrwawsza w ówczesnej Europie (obok bitwy pod Waterloo) – bitwa pod Solferino, stoczona między armią austriacką a sprzymierzonymi siłami francusko-włoskimi. Liczba ofiar przekracza 40 000. Obok ciał zabitych, których nikt nie zbiera z pola walki, umierają w męczarniach tysiące rannych żołnierzy. Niewielkie i źle zorganizowane wojskowe służby medyczne są bezradne wobec ogromu nieszczęścia. 

Dunant, choć nie ma żadnego przygotowania medycznego, stara się pomóc rannym i umierającym. Przerażające doświadczenia nie dają mu spokoju i po dwóch latach pisze książkę „Wspomnienie Solferino”, gdzie proponuje powołanie we wszystkich krajach stowarzyszeń pomocy, których przeszkoleni wolontariusze mogliby nieść ratunek rannym na polu walki. Aby wolontariusze byli bezpieczni, muszą się wyróżniać przy pomocy znaku, powszechnie uznawanego przez wszystkie strony konfliktu i dającego status pełnej neutralności. Tak rodzi się idea Czerwonego Krzyża.

W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 18 stycznia 1919,   z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się      w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem organizacji został Paweł Sapieha. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie już prawie 100 lat.

DZIAŁANIA SK PCK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI- OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z GŁODEM

DZIAŁANIA SK PCK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POMOCY DZIECIOM AFRYKAŃSKIM

AKCJA „KARTKA DLA MEDYKA”

AKCJA „KUP PAN SZCZOTKĘ!” ZAKOŃCZONA SUKCESEM

I MIEJSCE W ETAPIE REJONOWYM XXVIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OPLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

WOLONTARIUSZE SZKOLNEGO KOŁA PCK I CARITAS POMOCNIKAMI ŚW. MIKOŁAJA

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA POD HASŁEM: „NIE PAL!”

„MÓWIĘ CI- NIE PAL!” HAPPENING Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA RZUCANIA PALENIA

PORZĄDKOWANIE GROBÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM W BOBRKU

OKULARY DLA AFRYKI- ZBIÓRKA ZAKOŃCZONA!

DZIAŁANIA SK PCK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

GÓRA GROSZA XIX EDYCJA

II MIEJSCE W ETAPIE OKRĘGOWYM XXVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

WARSZTATY Z BUDOWANIA KARMNIKÓW DLA PTAKÓW

AKCJA „ZŁÓŻ SERCA DLA HOSPICJUM”

WOLONTARIUSZE PCK WSPARLI WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

ZŁÓŻ SERCE DLA HOSPICJUM

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. DZIĘKUJEMY!

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 2018

PORZĄDKOWANIE ZAPOMNIANYCH GROBÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM W BOBRKU

NA RATUNEK FRANIOWI

AKCJA PODZIEL SIĘ KANAPKĄ

DZIAŁANIA SK PCK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

AKCJA HUMANITARNA „KLAPKI DLA GAMBII”

GÓRA GROSZA- XVIII EDYCJA

OPATRUNEK NA RATUNEK

ZDROWO BO NA SPORTOWO

KONKURS „DLACZEGO WARTO UPRAWIAĆ SPORT?”

Apel przeciw paleniu „Nikotyna to na zdrowie kosa, a więc ……. olej papierosa!”

Dyskoteka Andrzejkowa