STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. Są to Standardy Ochrony Małoletnich – zbiór uporządkowanych zasad mających za zadanie chronić uczniów przed szkodliwymi wpływami środowiska szkolnego i pozaszkolnego, oraz przed przemocą. Dokument ten ma uwrażliwić pracowników szkoły, dzieci i rodziców na sygnały mogące świadczyć o występowaniu sytuacji kryzysowych, a także ułatwić podejmowanie działań w takich przypadkach.

Poniżej znajdują się odnośniki do Standardów Ochrony Małoletnich opracowanych przez dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku:

Standardy ochrony małoletnich w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku

Standardy ochrony małoletnich – wersja skrócona