Plan lekcji

Klasa I

Zofia Cichy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Eduk. wczes. 23 1. Eduk. wczes. sg 1. Angielski 58 1. Eduk. wczes 23 1. Eduk. wczes. 23
2. Eduk. wczes. 23 2. Eduk. wczes. 23 2. Religia 58 2. Eduk. wczes 23 2. Eduk. wczes 23
3. Eduk. wczes. sg 3. Eduk. wczes. 23 3. Eduk. wczes. sg 3. Eduk. wczes 23 3. Eduk. wczes 23
4. Eduk. wczes. 23 4. Eduk. wczes 23 4. Eduk. wczes. 23 4. Angielski 23 4. Eduk. wczes 23
5. Eduk. wczes. 23 5. Religia 23

Klasa II

Wioletta Matysik

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Religia 58 1. Eduk. wczes. sg 1. Religia 58 1. Eduk. wczes. 32  1. Eduk. wczes. sg
2. Eduk. wczes. sg 2. Eduk. wczes. 58 2. Angielski. 58 2. Eduk. wczes. 58 2. Eduk. wczes. 58
3. Eduk. wczes. 58 3. Eduk. wczes. 58 3. Eduk. wczes. 58 3. Eduk. wczes. 58 3. Eduk. wczes 58
4. Eduk. wczes. 58 4. Eduk. wczes. 58 4. Eduk. wczes. 58 4. Eduk. wczes. 58 4. Eduk. wczes. 58
5. Szachy 58 5. Eduk. wczes. 58 5. Angielski 58

Klasa III

Katarzyna Żołdak

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Eduk wczes. sg 1. Eduk. wczes. 57 1. Eduk. wczes. 57 1. Eduk. wczes. 57 1. Eduk. wczes.  sg
2. Eduk. wczes. 57 2. Eduk. wczes. 57 2. Eduk. wczes. 57 2. Eduk. wczes. 32 2. Eduk. wczes. 57
3. Eduk. wczes. 57 3. Eduk. wczes. 57 3. Eduk. wczes. 57 3. Eduk. wczes. 57 3. Eduk. wczes. 57
4. Religia 57 4. Angielski 57 4. Eduk. wczes. sg 4. Eduk. wczes. 57 4. Poliglota 57
5. Angielski 57 5. Eduk. wczes. 57 5. Religia 57
6. Szachy 57

Klasa IV

Łukasz Jagoda

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Przyroda 1. Przyroda 22 1. Religia 22 1. Ścisł. 22
2. Angielski 22 2. Historia 22 2. Matematyka 22 2. Angielski 22 2. Polski 22
3. Matematyka 22 3. Muzyka 21 3. Polski 22 3. W.F. sg 3. Angielski 22
4. Polski 22 4. Matematyka 22 4. Matematyka 22 4. W.F. sg 4. W.F. sg
5. Religia 22 5. Wychowawcza 22 5. Informatyka 32 5. Polski 22 5. W.F. sg
6. Plastyka 22 6. Wdż 22 6. Polski  22 6. Technika 22   

Klasa V

Aleksandra Matusiak

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Matematyka 21 1. Matematyka 21 1. Polski 21
2. Biologia 21 2. Polski 21 2. Historia 21 2. Matematyka 21 2. Wychowawcza 21
3. Angielski 21 3. W.F. sg 3. Religia 21 3. Angielski 32 3. W.F. sg
4. Plastyka 21 4. Muzyka 21 4. Geografia 21 4. Polski 21 4. Religia 21
5. Historia 21 5. Angielski 24 5. W.F. sg 5. Polski 21 5. Technika 21
6. Polski 21 6. Wdż 21 6. W.F. sg 6. Matematyka 22
7. Matematyka 21 7. Informatyka 32 7. Technika 22

Klasa VII

Elżbieta Bienia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. W.F. sg 1. Matematyka 24 1. W.F. sg 1. Polski 27
2. Matematyka 24 2 W.F. sg 2. Biologia 24 2. W.F. sg 2. Angielski 27
3. Chemia 27 3. Matematka 24 3. Fizyka 3. Religia 21 3. Polski 32
4. Angielski 32 4. Polski 24 4. Historia 24 4. Polski 27 4. Niemiecki 32
5. Plastyka 24 5. Muzyka 21 5. Wychowawcza 24 5. Matematyka 24 5. Religia 32
6. Polski 24 6. Informatyka 32 6. Angielski 32 6. Fizyka 27 6. Chemia 27
7. Geografia 27

8. Wdż 24

7. Niemiecki 24

8. Informatyka 32

7. Historia 32 7. Biologia 27

Klasa VIII a

Małgorzata Gołowieszko

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Ścisł. 24 1. Matematyka 24 1. Polski 32 1. Poliglota 32 1. Angielski 32
2. Religia 32 2. Angielski 32 2. Fizyka 27 2. Polski 24 2. Matematyka 24
3. Historia 24 3. Wychowawcza 32 3. Matematyka 24 3. Polski 24  3. Polski 24
4. Chemia 27 4. Informatyka 32 4. Biologia 27 4. Matematyka 24 4. Chemia 27
5. Polski 32 5. Wos 27 5. Historia 27 5. W.F. sg 5. Niemiecki 24
6. Niemiecki 32 6. W.F. sg 6. Geografia 24 6. W.F. sg 6. Religia 32
7. Wdż. 32 7. W.F. sg 7. Angielski 27 7. Fizyka 27 7. Edb 32
8. Wos 27

Klasa VIII b

Agnieszka Kolasa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Poliglota 27 1. Polski 27 1. Fizyka 27 1. Niemiecki 24
2. Historia 27 2 Matematyka 27 2. Polski 32 2. Ścisł. 27 2. Wos 32
3. Religia 32 3. Historia 27 3. Biologia 32 3. Matematyka 27 3. Matematyka 27
4. Matematyka 24 4. Wos 27 4. Angielski 32 4. Religia 32 4. Polski 24
5. Chemia 27 5. Informatyka 32 5. Angielski 32 5. Fizyka 27 5. Chemia 27
6. Geografia 27 6. Angielski 27 6. Niemiecki 27 6. Polski 24 6. W.F. sg
7. Wdż. 32 7. Wychowawcza 27 7. W.F. sg 7. Polski 24 7. W.F. sg
8. W.F. sg 8. Edb 27