Plan lekcji

Klasa I

Wioletta Matysik

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Religia 58 1. Eduk. wczes. 32 1. Angielski 58 1. Eduk. wczes. 58 1. Eduk. wczes. sg
2. Eduk. wczes. 58 2. Eduk. wczes. sg 2. Eduk. wczes. 58 2. Eduk. wczes. sg 2. Eduk. wczes 58
3. Eduk. wczes. 58 3. Eduk. wczes. 58 3. Eduk. wczes. 58 3. Eduk. wczes 58 3. Eduk. wczes 58
4. Eduk. wczes. 58 4.  Eduk. wczes. 58 4. Eduk. wczes. 58 4. Eduk. wczes. 58 4. Eduk. wczes. 58
5. Angielski 58 5. Religia 58

Klasa II

Malwina Kubiczek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Angielski 57 1. Eduk. wczes. 57 1. Eduk. wczes. 57 1. Agielski 57  1. Eduk. wczes. 57
2. Religia 57 2. Eduk. wczes. 32 2. Eduk. wczes. 57 2. Eduk. wczes. 57 2. Eduk. wczes. 57
3. Eduk. wczes. 57 3. Eduk. wczes. 57 3. Eduk. wczes. 57 3. Eduk. wczes. 57 3. W-F sg
4. Eduk. wczes. 57 4. Eduk. wczes. 57 4. Eduk. wczes. 57 4. Eduk. wczes. 57 4. Religia 57
5. W-F sg 5. W-F sg

6. Szachy 57

Klasa III

Zofia Cichy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Eduk. wczes. sg 1. Eduk. wczes. 23 1. Eduk. wczes. 23 1. Eduk. wczes. 23 1. Eduk. wczes. 23
2. Eduk. wczes. 23 2. Eduk. wczes. 23 2. Eduk. wczes. sg 2. Eduk. wczes. 23 2. Eduk. wczes. 23
3. Eduk. wczes. 23 3. Eduk. wczes. 32 3. Eduk. wczes. 23 3. Eduk. wczes. 23 3. Eduk. wczes. 23
4.Angielski 23 4. Eduk. wczes. 23 4. Poliglota  23 4. Angielski 23 4. Eduk. wczes. sg
5. Religia 23 5. Eduk. wczes. 23 5. Religia 58
6. Szachy 23

Klasa IV

Elżbieta Bienia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Matematyka 21 1. W-F sg 1. W.F. sg 1. Ścisłolandia 21
2. Przyroda 21 2. W-F sg 2. Religia 21 2. Angielski 21 2. Matematyka 21
3. Angielski 21 3. Polski 21 3. Polski 21 3. Matematyka 21 3. Religia 21
4. Polski 21 4. Polski 21 4. Historia 21 4. Matematyka 21 4. Plastyka 21
5. Wychowawcza 21 5. Informatyka 32 5. Przyroda 21 5. Angielski 21 5. Polski 21
6. Muzyka 21 6. Technika 21 6. W-F sg 6. Wdż 21 

Klasa V

Małgorzata Gołowieszko

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Geografia  22 1. Matematyka 22 1. W-F sg 1. Matematyka 22
2. Historia 22 2. Matematyka 22 2. Historia 22 2. Plastyka 22 2. Polski22
3. Religia 22 3. Angielski 22 3. Angielski 22 3. Angielski 22 3. Wychowawcza22
4. Biologia 27 4. Polski 22 4. Religia 22 4. W-F 22 4. Polski 22
5. Polski 22 5. Polski 22 5. Wdż 22 5. W-F sg 5. W-F sg
6. Informatyka 32 6. Muzyka 22 6. Matematyka 22
7. Technika 22

Klasa VI

Łukasz Jagoda

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Technika 24 1. Geografia 24 1. Polski 24 1. Wychowawcza 24 1. W-F sg
2. Angielski 24 2. Angielski 24 2. Plastyka 24 2. Matematka 2424 2. W-F sg
3. Polski 24 3. W-F sg 3. Religia 24 3. Matematyka 24 3. Biologia 27
4. Religia 32  4. Informatyka 32 4. W-F sg 4. Polski 24 4. Historia 24
5. Historia 24 5. Polski 24 5. Angielski 24 5. Polski 24  5. Wdż. 24
6. Matematyka 24 6. Matematyka 24
7. Muzyka 21 7. Ścisłolandia 24

Klasa VII

Joanna Jarnot

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Matematyka 27 1. Matematyka 27 1. Religia 27 1. Polski 27 1. Angielski 27
2. Geografia 27 2. Geografia 27 2. Angielski 27 2. Polski 27 2. Angielski 27
3. Chemia 27 3. Polski 27 3. W-F sg 3. W-F sg 3. Polski 27
4. Plastyka 24 W-F sg 4. Biologia 27 4. Matematyka 27 4. Biologia 27
5. Niemiecki 27 5. Niemiecki 27 5. Historia 27 5. Matematyka 27 5. Chemia 27
6. Fizyka 27 6. Historia 27 6. Polski 27 6. Fizyka 27 6. Religia 27
7. W-F sg 7. Informatyka 32 7. Wychowawcza 27 7. Muzyka 27 7. Wdż. 27

Klasa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek