PAMIĘĆ TO FORMA SZACUNKU

Pamięć o zmarłych wyraża również nasz szacunek do przodków. Ci, którzy spoczywają na bobreckim cmentarzu, żyli w naszej społeczności i budowali ją.

Nie wszystkie groby mają swoich opiekunów, dlatego 10 uczniów ze Szkolnych Kół Caritas i PCK uporządkowało te, którymi nikt się nie zajmuje.     W poniedziałek 23 października udowodniliśmy, że umiemy uczcić pamięć naszych przodków.