II MIEJSCE W ETAPIE OKRĘGOWYM XXVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

15.03.2019r. w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK w Krakowie odbył się etap okręgowy XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. 17 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów walczyło o tytuł laureatów.

II miejsce w kategorii uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zajęła uczennica 3 klasy gimnazjum w SZS w Bobrku Natalia Waliczek.

Natalia reprezentowała w Krakowie szkołę oraz cały powiat oświęcimski podczas etapu okręgowego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Olimpiada jest konkursem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, rejonowy, okręgowy (wojewódzki) i centralny, czyli finał.

Etap okręgowy składał się z  testu  konkursowego, w którym  uczestnicy  musieli wykazać się bogatą wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy, a także z przeprowadzonej wcześniej wśród społeczności szkolnej i udokumentowanej akcji prozdrowotnej. Tegoroczna akcja przygotowana pod hasłem „Czy to zima czy to lato chciej pomagać tym zwierzakom” nakierowana była na pomoc zwierzętom. W szkole odbyły się m.in. zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt, zbiórka kasztanów i żołędzi, warsztaty z budowania recyklingowych karmników i prawidłowego dokarmiania ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz międzyklasowy konkurs wiedzy o zwierzętach zamieszkujących lasy, wizyta w leśniczówce, a także odwiedziny leśniczych w szkole.

Natalio- gratulujemy i życzymy Ci dalszych sukcesów!!!

Opiekun SK PCK

link do strony z wynikami olimpiady—> http://pck.malopolska.pl/etap-okregowy-xxvii-olimpiady-promocji-zdrowia-pck-za-nami-znamy-laureatow/?fbclid=IwAR0i3Tz9-S0o9ZF8D6NYmbPZtYhbCcdieN4sH9BY3SastmW8burbtZ7xIOY