OPATRUNEK NA RATUNEK

Fundacja Pomocy Humanitarnej « Redemtoris Missio » prosi o pomoc dla misyjnych szpitali w Afryce. Zapraszamy do włączenia się do akcji „Opatrunek na ratunek”.
Wracający z misji wolontariusze Fundacji i sami misjonarze piszą do nas listy z prośbami o przesłanie środków opatrunkowych. Do misyjnych przychodni i szpitali zgłaszają się najczęściej ludzie najbiedniejsi i najbardziej chorzy. Zgłaszają się Ci, których nie stać na leczenie w państwowych szpitalach i nie stać na wizytę u miejscowego szamana. W tropikalnym klimacie rany goją się gorzej,
a wiele tropikalnych chorób dotyczy również skóry. W surowych warunkach życia pozbawionego wszelkich wygód nietrudno o rany zadane narzędziami przy pracy w domu i obejściu. Pracujące od najmłodszych lat dzieci często ulegają urazom, cierpią z powodu poparzeń gotowanymi na wolnym powietrzu potrawami lub od ogniska. W tropiku wielką plagą są ugryzienia pcheł piaskowych, którym najczęściej ulegają biegające boso dzieci.
Co jest potrzebne?
W misyjnych przychodniach brakuje dosłownie wszystkiego. Każdy bandaż, czy plaster są na wagę złota. Kiedy przychodzą paczki z Fundacji to zawsze wielka radość i święto.
O jakie dokładnie rzeczy chodzi?
Przyda się każdy bandaż (czy to dziany, czy elastyczny) gazy (jałowe i niejałowe), kompresy (jałowe i niejałowe), plastry opatrunkowe, rękawiczki gumowe, wata i środki do dezynfekcji ran (ale tylko w proszku), igły i strzykawki. Rzeczy te można nabyć w każdej aptece. Można też wpłacić dowolną kwotę na konto Fundacji z dopiskiem „Opatrunek na Ratunek”.

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, Poznań
Nr konta: 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

Zapraszamy do włączenia się w akcję. Przynoście środki opatrunkowe do wychowawców klas lub bezpośrednio do opiekuna SK PCK pani Agnieszki Kolasy. Zebrane dary zostaną przesłane do Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemtoris Missio i za jej pośrednictwem przekazane potrzebującym w Afryce.
Serdecznie zachęcamy