PORZĄDKOWANIE GROBÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM W BOBRKU

W sobotę 19 października członkowie Szkolnego Koła Caritas i PCK wraz z opiekunkami p. Zofią Cichy oraz       p. Agnieszką Kolasą wybrali się jak co roku na cmentarz parafialny w Bobrku, aby porządkować stare zaniedbane i opuszczone mogiły.

Wolontariusze zbierali i wyrzucali suche liście i trawy oraz dokonywali drobnych napraw, a także dekorowali groby kwiatami. Troska o zapomniane groby to ważna lekcja szacunku i pamięci o zmarłych przodkach.

Agnieszka Kolasa- opiekun SK PCK