ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI I WALKI Z GŁODEM

Światowy Dzień Walki z Głodem to akcja, której głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie krajów III świata, ale również Polski oraz skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Ogólnopolska Kampania Walki z Głodem, którą Polski Czerwony Krzyż prowadzi od 11 lat ma także na celu edukację społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Co roku w dniu 16 października w całym kraju odbywają się happeningi, konkursy, zbiórki żywności w marketach, kwesty uliczne na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących lub dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach. 

Każdego roku Polski Czerwony Krzyż dożywia 10 000 dzieci. Ponad 20 000 maluchów otrzymuje wyprawkę szkolną, a tysiąc co roku wyjeżdża na kolonie.

Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa. I nie dotyczy to, jakby się mogło wydawać, tylko krajów rozwijających się, ale w coraz większym stopniu krajów uprzemysłowionych. Niestety, problem pauperyzacji społeczeństwa dotyka w znacznej mierze także i Polskę. W wyniku takiej sytuacji ekonomicznej wiele rodzin ma ograniczony dostęp do artykułów żywnościowych, ze względu na brak środków finansowych na ich zakup, czego skutkiem jest niedożywienie, a co gorsze, coraz częściej również i głód. Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Szczególnie narażone na negatywne skutki niedożywienia są dzieci oraz młodzież. W 1947 Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) ogłosiła 16 października Światowym Dniem Walki z Głodem. W Tym dniu na całym świecie zbierane są fundusze na programy dożywiania.

http://pck.malopolska.pl/akcje-i-kampanie/swiatowydzienwalkizglodem/

W Dniu Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem świetliczaki obejrzały film- reportaż pt. „Himba znaczy głód” z cyklu Dzieci Świata, którego celem było zwrócenie uwagi dzieci na problem suszy i głodu panującego w północnej Namibii, ale i winnych rejonach świata szczególnie Afryki. Dzieci mogły zobaczyć w jak trudnych warunkach żyją ich afrykańscy rówieśnicy. Po obejrzeniu reportażu nastąpiło jego omówienie oraz wspólnie zastanawialiśmy się co możemy zrobić, aby poprawić los tych ludzi oraz jak nie marnować żywności i wody. Dzieci wykonały także plakaty pt. „Nie marnuj żywności- przetwarzaj”.