WYJAZD UCZNIÓW Z KLAS I-III NA SPEKTAKL „CALINECZKA”

24 października uczniowie klas I- III uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Oświęcimskiego Centrum Kultury, gdzie obejrzeli spektakl pt „Calineczka” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji z Krakowa.

Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze. Umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo, uwrażliwienie na piękno oraz krzewienie kultury i estetyki żywego słowa. Zdjęcia zostały wykonane aparatem pozyskanym z projektu Laboratoria Przyszłości.

*Prezentowany sprzęt używany podczas zajęć został zakupiony dzięki udziałowi szkoły w programie ”Laboratoria Przyszłości”.