LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- KLASA V LEKCJA HISTORII

6 listopada uczniowie kl. V mieli okazję podsumowania i poszerzenia wiadomości omawianych na lekcjach historii, wykorzystując okulary VR. Odbyli wirtualny spacer po Grecji, oglądali ślady dziedzictwa starożytności.

Podziwiali Akropol prezentowany z lotu ptaka, mogli zrozumieć znaczenie wzgórza świątynnego dla dawnego i współczesnego miasta. Stojąc wśród ocalałych kolumn, wyobrażali sobie wspaniałość najważniejszej świątyni na Akropolu – Partenonu. Poszukiwali podobieństwa pomiędzy starożytnymi i współczesnymi budowlami. Następnie odwiedzili pierwszy powstały na wolnym powietrzu, wycięty w klifie Akropolu, Teatr Dionizosa. Eksplorując starożytny stadion, odgadywali, jakie dyscypliny sportowe rozgrywano podczas igrzysk olimpijskich. Na zakończenie niezwykłej podróży w czasie i przestrzeni uczniowie przyglądali się artefaktom, pięknym amforom, rzeźbie mitycznego Minotaura. Wykorzystując współczesną technologię, przekonali się, że Grecy pozostawili po sobie trwałe ślady w wielu dziedzinach naszego życia.

*Prezentowany sprzęt używany podczas zajęć został zakupiony dzięki udziałowi szkoły w programie ”Laboratoria Przyszłości”.