LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- WYJAZD UCZNIÓW Z KLAS IV-VIII NA SPEKTAKL LEGENDY ORŁA BIAŁEGO

    

17 marca 2023 r. uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w wyjeździe do OCK na przedstawienie przygotowane przez Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa. Razem z braćmi zakonnymi – Anonimusem i Zenobiuszem, wyruszyli w rejs do źródeł czasu, do początków państwowości polskiej.

Wzbogacili swoją wiedzę historyczną na temat najważniejszych wydarzeń, postaci związanych z dziejami ojczystymi, poznali fragmenty kronik, przypomnieli sobie omawiane na zajęciach podania i legendy związane z początkami państwa polskiego. Uczestniczący w spektaklu zapoznali się ze specyfiką języka teatru, odkrywali realia dawnych wieków w elementach scenografii, kostiumach aktorów, rekwizytach oraz w stylizowanym na archaiczny języku. Uwagę widzów przyciągała olbrzymia łódź znajdująca się na scenie,  silne emocje  wywoływały efekty specjalne, muzyka, światło. Oglądający przedstawienie żywo i spontanicznie reagowali na komizm ukryty w archaizmach i zabawnych sytuacjach. Najodważniejsi uczniowie zaciekawieni konwencją „teatru w teatrze” skorzystali z zaproszenia  i w wybranych scenach podjęli pracę sceniczną wspólnie z aktorami. Jeden z uczestników wziął udział w obrzędach postrzyżyn i wcielił się w rolę Ziemowita. Natomiast uczeń klasy VI wystąpił na scenie jako władca Bolesław Chrobry i otrzymał królewską koronę.

     Udział w wydarzeniu artystycznym stał się okazją  do tego, aby wspólnie z innymi przyjemnie spędzić czas, uczyć się w nietypowy sposób, poza klasą szkolną. Młodzi widzowie kształtowali postawy patriotyczne, poczucie dumy z przynależności do polskiego narodu, dostrzegali wartość tradycji, elementów budujących poczucie wspólnoty narodowej. Przekonali się, że można połączyć wiadomości historyczne z opowieściami legendarnymi, a historia naprawdę jest nauczycielką życia.

Dokumentacja fotograficzna z wyjazdu została przygotowana z wykorzystaniem aparatu zakupionego w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

*Prezentowany sprzęt używany podczas zajęć został zakupiony dzięki udziałowi szkoły w programie ”Laboratoria Przyszłości”.