LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

5 grudnia 2022r klasa II w czasie zajęć na świetlicy obserwowała pod mikroskopem m.in. : odnòża pszczoły, za krew żaby, krew ludzką oraz przekroje poprzeczne roślin.

Świat pod mikroskopem zrobił na uczniach duże wrażenie.

*Prezentowany sprzęt używany podczas zajęć został zakupiony dzięki udziałowi szkoły w programie ”Laboratoria Przyszłości”.