MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!- program edukacyjny dla przedszkola

„Mamo, tato, wolę wodę!”
Program Edukacyjny dla przedszkola

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Cel programu:

Wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.