PRZEDSZKOLAKI W KRAINIE SZACHÓW- innowacja pedagogiczna realizowana w przedszkolu

PRZEDSZKOLAKI W KRAINIE SZACHÓW
innowacja pedagogiczna realizowana w przedszkolu

Koordynator innowacji: Monika Boratyńska
Miejsce realizacji: Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku
Termin realizacji: wrzesień 2021- czerwiec 2024
Zasięg: innowacją zostaną objęte dzieci z grupy 4-5-latków
Cele innowacji:

 • Popularyzacja szachów, jako efektywne formy rozwoju umysłowego;
 • Czerpanie przyjemności i satysfakcji z wygranej;
 • Rozszerzenie oferty edukacyjnej, promocja przedszkola;
 • Przygotowanie dzieci do wzięcia udziału w rozgrywkach szachowych
 • Wyrabianie pamięci, koncentracji oraz wyobraźni wzrokowej;
 • Rozwijanie myślenia logicznego;
 • Wyrabianie konsekwencji i wytrwałości;,
 • Rozwijanie twórczego potencjału;

Metody pracy:

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Obserwacja, pokaz
 • Instrukcje i objaśnienia

Formy pracy: praca z całą grupą, praca w parach oraz praca indywidualna

——————————————————————————————————————–

SZACHY- CO TO ZA GRA?

Pierwsze spotkanie przedszkolaków z szachami w roku szkolnym 2022/2023 było pełne emocji. Gra wzbudziła w dzieciach ciekawość i zainteresowanie. Na początku przedszkolaki dowiedziały się jak wygląda plansza do gry i jak nazywają się poszczególne figury. Próbowały także zapamiętać, jak się poruszają, bo w szachach każda figura porusza się inaczej. 

——————————————————————————————————————–

rok szkolny 2021/2022:

Podczas zajęć szachowych w przedszkolu, realizowanych w roku szkolnym 2021/2022 dzieci poznały planszę- szachownicę i wszystkie figury szachowe. Zaznajomiły się ze sposobami poruszania się poszczególnych figur. Informacje i sposób ich przekazywania były dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Zajęca szachowe wzbudziły w dzieciach zainteresowanie i chętnie podejmowały próby gry.