AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA- Ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas I

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA
Ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas I

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do XIV edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju.

——————————————————————————————————————–

Uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o opracowane  materiały edukacyjne.

Razem z Kubusiem Puchatkiem  dzieci uczyły się,  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Puchatek przypominał również o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze. 

——————————————————————————————————————–

W klasie w czasie zajęć poświęconych bezpieczeństwu na drodze dzieci wykonały ćwiczenia z kart pracy, przypomniały ważne numery telefonów na Policję, Pogotowie Ratunkowe i do Straży Pożarnej.

——————————————————————————————————————–

Po zakończeniu zajęć odbył się Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa będący podsumowaniem zajęć Programu Akademii Bezpiecznego Puchatka. Wszyscy Pierwszoklasiści z naszej szkoły pozytywnie zdali test.