AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA- Ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas I

Akademia Bezpiecznego Puchatka
Ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas I

——————————————————————————————————————–

          Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Podczas zajęć omówione zostaną zasady bezpiecznej zabawy wraz sytuacjami, które mogą być dla dzieci niebezpieczne. W czasie Programu uczniowie będą uczyć się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń.

——————————————————————————————————————–

W roku szkolnym 2020/2021 realizowana była XII edycja programu edukacyjnego. Wzięło w niej udział 13 uczniów klasy I. Zajęcia prowadzone były w oparciu o materiały przygotowane przez autorów programu. Podsumowaniem działań profilaktycznych było rozwiązanie Wielkiego Testu Bezpieczeństwa, który został zaliczony przez wszystkich pierwszoklasistów na bardzo wysokim poziomie.

CERTYFIKAT—> certyfikat-AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA