AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA- Ogólnopolski Program Edukacyjny dla uczniów klas I

Akademia Bezpiecznego Puchatka
ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas I

          Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Podczas zajęć omówione zostaną zasady bezpiecznej zabawy wraz sytuacjami, które mogą być dla dzieci niebezpieczne. W czasie Programu uczniowie będą uczyć się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania  pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń.

——————————————————————————————————————–

      W roku szkolnym 2023/2024 realizowana była XV edycja programu edukacyjnego. Wzięło w niej udział 15 uczniów klasy I. Zajęcia prowadzone były w oparciu o materiały przygotowane przez autorów programu. Podsumowaniem działań profilaktycznych było rozwiązanie Wielkiego Testu Bezpieczeństwa, który został zaliczony przez wszystkich pierwszolkasistów na bardzo wysokim poziomie.