BRYŁY PLATOŃSKIE, BRYŁY ARCHIMEDESOWE-projekty edukacyjne z matematyki realizowane w klasach VIII a i VIII b

BRYŁY PLATOŃSKIE, BRYŁY ARCHIMEDESOWE
PROJEKTY EDUKACYJNE Z MATEMATYKI
REALIZOWANE  W KLASACH VIII a i VIII b

Cele projektu:

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
  • poszerzanie wiedzy o wielokątach foremnych i ich roli w budowie wielościanów: brył platońskich i archimedesowych oraz Twierdzeniu Eulera o wielościanach,
  • poszukiwanie wiedzy w różnych źródłach o dokonaniach Platona i Archimedesa, budowie

i własnościach brył foremnych oraz półforemnych,

  • doskonalenie umiejętności manualnych podczas budowania modeli z siatek brył,
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, przedstawiania własnych pomysłów

 i opinii, podejmowania decyzji grupowej, prezentowania efektów pracy.

——————————————————————————————————————–

Uczniowie klasy VIIIA i VIIIB realizowali projekty z matematyki w grupach. Mieli do wyboru dwa tematy: „Bryły platońskie”, „ Bryły archimedesowe”. Pierwszym etapem pracy było opracowanie planu działania i podział zadań. Uczniowie przystąpili do poszukiwania informacji w różnych źródłach, selekcjonowali najistotniejsze i przydatne treści  pozwalające na ustalenie odpowiedzi na pytania:

Co wiemy o Platonie/ Archimedesie?

Na czym polega wyjątkowość brył platońskich/ archimedesowych (budowa, rodzaje, nazwy)?

Jaki wpływ na życie człowieka mają bryły platońskie/archimedesowe?

Czego dotyczy Twierdzenie Eulera i jakie ma zastosowanie?

Przygotowane materiały uczniowie wykorzystali do stworzenia ciekawych lapbooków. Następnie budowali modele brył z przygotowanych  siatek i wzbogacili nimi przygotowane projekty. Efekty swojej pracy zaprezentowali na forum klasy.

Opiekun projektu: Lidia Chowaniec