CZWOROKĄTY- projekt edukacyjny z matematyki realizowany w klasie V

CZWOROKĄTY
Projekt edukacyjny z matematyki realizowany w klasie V

Główne cele projektu:

  • utrwalanie pojęć matematycznych z geometrii płaszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem własności i klasyfikacji czworokątów,
  • przygotowanie akcji reklamowej czworokąta (czworokątów),
  • rozwijanie kreatywności i pomysłowości.

Uczniowie klasy V spróbowali swoich sił w reklamie. Przygotowali kampanię reklamową „Czworokąty”. Zadaniem uczniów było przygotowanie akcji reklamowej o wybranym czworokącie    lub grupie czworokątów. Praca na projektem została poprzedzona lekcją powtórzeniową o figurach na płaszczyźnie. Dzieci wykorzystały swoje wiadomości przy tworzeniu projektu reklamy, który miał zawierać ciekawe i zabawne hasła promujące własności danego czworokąta. Propozycje sloganów reklamowych  zostały przedstawione przez uczniów na lekcji matematyki. Odbyła się dyskusja nad ich formą i poprawnością, pojawiały się też nowe pomysły wierszyków. Efektem pracy były plakaty reklamowe, ogłoszenia, które można by zamieścić w mediach. Ciekawe i pełne humoru hasła, niejednokrotnie w formie wiersza, zostały ubarwione pięknymi rysunkami. Z prac uczniów została utworzona galeria znajdująca się w sali 24.

Opiekun projektu: Lidia Chowaniec