CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
Program przedszkolnek Edukacji Antytytoniowej

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają
 • w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

Założenia programu:

 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych,
 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

——————————————————————————————————————–

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę jak zagrożone jest nasze środowisko i jak ważne jest, aby o nie dbać.  W ramach programu dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, podczas których oglądały prezentację multimedialną dotyczą źródeł dymu, spacerując po okolicy poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą ich rodzajów i przyczyn wydobywania się. Zwiększyły wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz poznały skutki palenia papierosów, dowiedziały się jak należy zachowywać się w zadymionych pomieszczeniach oraz jak sobie radzić, w towarzystwie innych, którzy palą. Dzieci chętnie angażowały się w zajęcia, efektem podsumowującym program było wykonanie plakatów „Nie pal papierosów” .