DZIEŃ EUROPY- projekt edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie realizowany w klasie VIII

DZIEŃ EUROPY
projekt edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie
realizowany w klasie VIII

Cele projektu:

· rozbudzenie zainteresowania kulturą, sztuką, gospodarką wybranych krajów europejskich
· wyeliminowanie przekonania, że istnieje podział na Europę Zachodnią- rozwiniętą i pozostałą Europę
· uświadomienie istnienia związków między Polską a wybranymi krajami europejskimi
· kształtowanie umiejętności planowania i wykonywania zadań
· rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
· kształtowanie umiejętności efektywnego współpracowania w zespole oraz rozwiązywania problemów w sposób twórczy

——————————————————————————————————————–

Zadaniem uczniów było wybranie do opracowania jednego z podanych przez nauczyciela tematów niezbędnych do realizacji  obchodów Dnia Europy w szkole.

  1. Plakat na temat Unii Europejskiej na gazetkę szkolną.
  2. Prezentacja multimedialna do zaprezentowania podczas lekcji wosu.
  3. Akademia i miedzy klasowy konkurs na plakat przedstawiający najważniejsze informacje na temat kraju wylosowanego przez klasę oraz piosenkę.

Opiekun projektu: Agnieszka Kolasa