FRAKTALE- projekt edukacyjny z matematyki realizowany w klasie VIII

FRAKTALE
projekt edukacyjny z matematyki realizowany w klasie VIII

Cele projektu:

  • Poszerzenie wiedzy matematycznej uczniów w zakresie geometrii,
  • Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji,
  • Rozwijanie kreatywności i pomysłowości.

Uczniowie klasy VIII przygotowali pracę projektową „Fraktale”. Podczas lekcji matematyki obejrzeli prezentację „ Fraktale – Matematyczne piękno”    https://home.agh.edu.pl/~zobmat/2020/III_kac_greg/index.html, z której dowiedzieli się czym są       i jak powstają fraktale oraz jakie są klasyczne przykłady tych samopodobnych figur. Zadaniem uczniów było wybranie do opracowania jednego z podanych przez nauczyciela tematu:

„Trójkąt i dywan Sierpińskiego”,

„Drzewo Pitagorejskie”,

„Fraktale w przyrodzie”,

„Fraktale w sztuce”,

„Fraktale w architekturze”,

 a następnie odszukanie najważniejszych informacji oraz zdjęć fraktali i przygotowanie ciekawej  pracy. Powstały interesujące prace, które uczniowie zaprezentowali podczas zajęć Ścisłolandia. Ilustracją graficzną niektórych były wykonane własnoręcznie rysunki figur, wzory fraktali  wyklejone z kolorowego papieru, a nawet płatek śniegu wydrukowany na drukarce 3D w pracowni komputerowej. Z prac uczniów została utworzona galeria znajdująca się w sali 24.

Opiekun projektu: Lidia Chowaniec