GRAMY ZMYSŁAMI- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny realizowany w przedszkolu

GRAMY ZMYSŁAMI
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy zmysłami”:

Cel główny: 
Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
– poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
– wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
– rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań;
-stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
– tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
– współpraca nauczycieli i dziecina terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

W projekcie biorą udział dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej. Co miesiąc realizowane jest jedno z zadań projektu. 

———————————————————————————————————————————–

ZADANIE NUMER 1- ŚCIEŻKA SENSORYCZNA

W październiku maluchy zrealizowały zadanie numer 1. Ścieżka sensoryczna wykonana została między innymi z materiałów przyrodniczych- patyczków, liści czy kasztanów. Dzieci boso przechodziły po kolejnych elementach ścieżki doświadczając zmysłem dotyku różnorodnych faktur.