GRAMY ZMYSŁAMI- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny realizowany w przedszkolu

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy zmysłami”:

Cel główny: 
Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
– poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;

– wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
– rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań;
-stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
– tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
– współpraca nauczycieli i dziecina terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

——————————————————————————————————————–

PAŹDZIERNIK ZADANIE 1
SENSORYCZNY SPACER

Przedszkolaki rozpoczęły realizację zadań z projektu Gramy Zmysłami. Październikowe zadanie to sensoryczny spacer. Podczas spaceru dzieci obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, dostrzegały barwy liści, słuchały ich szelestu, dotykały mchu, kory i zbierały jesienne dary- kasztany i żołędzie.