INSCENIZACJA DZIADÓW cz. II- projekt edukacyjny z języka polskiego realizowany w klasie VII

INSCENIZACJA „DZIADÓW cz. II” Adama Mickiewicza
projekt edukacyjny z języka polskiego
realizowany w klasie VII

Główne cele projektu:

• Poznanie cech dramatu jako utworu przeznaczonego do wystawiania na scenie,

• Poznanie twórców spektaklu teatralnego,

• Opracowanie koncepcji wystawienia fragmentu dramatu na scenie,

▪ Rozwinięcie inwencji twórczej i kształcenie wyobraźni, podczas projektowania kostiumów, scenografii, rekwizytów,

• Rozbudzanie wrażliwości estetycznej,

• Odkrywanie swoich możliwości, zdolności i talentów,

• Doskonalenie umiejętności recytacji tekstu

• Doskonalenie umiejętności wyrażania odczuć, emocji i wczuwania się w stany emocjonalne innych,

• Doskonalenie pracy w grupie,

W klasie VII uczniowie czytają aż trzy dramaty, dlatego nie sposób nie przygotować spektaklu teatralnego na podstawie jednego z nich. Wybór padł na „Dziady cz. II”, głównie ze względu na tematykę i, bliskie młodzieży, podobieństwo do popularnego święta Halloween. Na lekcji obejrzeliśmy spektakl w reżyserii Konrada Świniarskiego, pisaliśmy jego recenzję, omawialiśmy elementy scenografii, muzykę, grę aktorów, rozwiązania sceniczne. Przyglądaliśmy się także inscenizacji w wykonaniu gimnazjalistów. Wszystko po to, aby uczniowie mieli podstawy, inspirację do swojego przedstawienia. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy. Każda z nich wybrała fragment tekstu i rozpoczęła pracę na jego inscenizacją. Najpierw musieli rozdzielić między siebie role, opanować pamięciowo tekst, a następnie przygotować kostium i rekwizyty. Spektakl wystawiliśmy w bibliotece szkolnej. Zaciemniliśmy okna, aby oddać nastrój, jaki panował w przycmentarnej kaplicy. Była to wyjątkowa i niezwykła lekcja języka polskiego, w trakcie której to uczniowie byli prowadzącymi. Cała klasa zaangażowała się w realizację projektu.