KOPUŁA GEODEZYJNA- projekt matematyczny realizowany w klasie VII

KOPUŁA GEODEZYJNA
PROJEKT MATEMATYCZNY REALIZOWANY W KLASIE VII

Cele projektu:

  • poszerzenie wiedzy uczniów i stworzenie okazji do nabywania nowych wiadomości,
  • doskonalenie umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji przydatnych do realizacji tematu projektu,
  • dostrzeganie przydatności matematyki w życiu codziennym- zastosowanie konstrukcji kopuły geodezyjnej w obiektach przydatnych człowiekowi, wykorzystujących jej szczególne własności,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, przedstawiania własnych pomysłów, wspólnego podejmowania decyzji i prezentowania efektów pracy,
  • tworzenie modelu kopuły geodezyjnej z wykorzystaniem różnych planów konstrukcji.

——————————————————————————————————————–

Uczniowie klasy VII zbierali informacje o budowie, zastosowaniach i własnościach kopuł geodezyjnych. Najciekawsze informacje oraz zdjęcia prezentujące obiekty wykonane na bazie konstrukcji takiej kopuły przedstawiali w formie lapbooka lub planszy. Poszukiwali także w Internecie filmów pokazujących w jaki sposób można wykonać model takiego obiektu. Kolejnym etapem pracy była budowa kopuł geodezyjnych według określonego planu konstrukcji z wykorzystaniem rurek oraz elementów mocujących. Na zakończenie każda z grup zaprezentowała efekty swojej pracy na forum klasy.

Opiekun projektu: Lidia Chowaniec