KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE- projekt edukacyjny realizowany w przedszkolu

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE
PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W PRZEDSZKOLU

Główne cele projektu:
– wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne;
– inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej.

Cele szczegółowe:
Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznychwspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.

Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności.
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Podsumowanie projektu:
Zostanie opublikowane w czerwcu 2022 na stronie Kreatywne Prace Plastyczne.
W projekcie biorą udział dzieci 5,6-letnie z grupy „Sówki”.

——————————————————————————————————————–

ZADANIE NR 1

Dzieci z grupy „Sówki”, biorące udział w projekcie edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne” pracowały nad zadaniem na miesiąc październik. Była to praca plastyczna- dynia, wykonana techniką mieszaną. Technika ta łączy dwa lub więcej techniczne sposoby działań plastycznych dziecka. Tu: malowanie farbami „mokre w mokrym”, wycinanie, zaginanie oraz stemplowanie papieru.