KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE- projekt edukacyjny realizowany w przedszkolu

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE
PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W PRZEDSZKOLU

Główne cele projektu:
– wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne;
– inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej.

Cele szczegółowe:
Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznychwspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.

Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności.
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Podsumowanie projektu:
Zostanie opublikowane w czerwcu 2023 na stronie Kreatywne Prace Plastyczne.
W projekcie biorą udział dzieci 5,6-letnie z grupy „Sówki”.

——————————————————————————————————————–

ROK SZKOLNY 2022/2023

Sukcesem zakończył się udział naszych 6-latków z grupy „Sówki” w ogólnopolskim projekcie Kreatywne prace plastyczne.

Wszyscy wiemy, że aktywność plastyczna rozwija sprawność manualną i manipulacyjną, ma terapeutyczny wpływ na dzieci i ich emocje, pozwala na nabywanie poczucia sprawstwa, elastyczności, czyni dzieci nie tylko wrażliwymi odbiorcami sztuki i świata ale też ich twórcami.

Uczestnicząc w projekcie dzieci nabywały umiejętności wykorzystywania do prac plastycznych wielu ciekawych materiałów, które niewiele kosztują a czynią spektakularne efekty.

Podczas wykonywania swoich dzieł przedszkolaki uczyły się od siebie, inspirowały się wzajemnie widząc, że każdy z nas może zupełnie inaczej postrzegać barwy, mieć zupełnie odmienne podejście nie tylko do tematu pracy czy tworzywa. Podczas wspólnych rozmów dzieci przekonały się do tego, że nie tylko jedno rozwiązanie jest dobre, może być ich zdecydowanie więcej. W ten sposób dostrzegały, jak cenną wartością jest tolerancja. Wspólne działania z dziećmi pozwalały nam na codzienne zabawy kolorami, plamami, fakturami, stemplami, kreskami. Stosowanie kasz, soli, sznurków, różnych folii pozwalało nie tylko na rozwój integracji sensorycznej dzieci ale także na fascynujące odkrywanie i doświadczanie swoich możliwości.

Kreatywność nabrała rozmachu, dzieci zaczęły samodzielnie inicjować zabawy plastyczne, swobodnie, samodzielnie korzystać z kącika kreatywnego i jego zasobów.

Ogromnym sukcesem jest to, że obecnie dzieci chętnie inicjują samodzielne działania plastyczne, wykorzystując poznane „triki”, samodzielnie je modyfikują i wzbogacają.