KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY- Ogólnopolski ekologiczny program edukacyjny dla przedszkoli i klas I-III 2023/2024

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Ogólnopolski ekologiczny program edukacyjny
dla przedszkoli oraz klas I-III
Cel główny:
Proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.
 Realizacja projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury” przynosi wymierne efekty w zakresie zdobytej wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych, ale przede wszystkim wpływa na podniesienie świadomości społecznej na temat związku jakości życia człowieka z prawidłowo funkcjonującym ekosystemem.
 W roku szkolnym 2023/2024 klasa II włączyła się w kolejne zadania przewidziane programem w następujących obszarach:
Misja szkoła
 Na tropie zmian klimatycznych- celem zajęć było przybliżenie dzieciom zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi wynikającymi z działalności gospodarczej człowieka oraz wskazanie zachowań indywidualnych, którymi możemy chronić naturę przed degradacją. Każdy z nas może bowiem przyczynić się do łagodzenia zagrożeń.
Misja dom
Na tropie ekonawyków- podczas zajęć omówiono skutki emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych zatrzymujących ciepło na Ziemi oraz wskazano związane z tym procesem. Wyższa świadomość powinna bowiem kształtować ludzkie postawy zmierzające do ograniczenia zagrożeń. Nadrzędnym zadaniem tego bloku było ukształtowanie właściwych postaw w środowisku domowym dzieci.
Misja sklep
 Na tropie mądrych zakupów i życia w zgodzie w naturze. Podczas zajęć zwrócono uwagę na związek życia w zgodzie z naturą i sezonowego odżywiania. Głównym celem stało się kształtowanie nawyków żywieniowych związanych z dostępnością różnych produktów spożywczych w zależności od pory roku.
Misja las
Na tropie roślin i zwierząt. Dzieci poznały pojęcia i zasady funkcjonowania ekosystemu, który determinuje jakość naszego życia. Poznały zwierzęta chronione w Polsce i dowiedziały się , jak dbać o rośliny i zwierzęta. Podczas wycieczki do parku mogły sprawdzić swoją wiedzę oraz uzupełnić ją bezpośrednimi obserwacjami.
Misja zielona energia 
Dzieci poznały czym są odnawialne źródła energii, skąd pochodzi zielona energia i dlaczego jest ona lepsza dla klimatu. Podczas lekcji omówione zostały korzyści jakie płyną z ,,zielonych” elektrowni oraz jak wygląda ich działanie. 
Misja Łąka 
Uczniowie zaznajomili się z materiałami, które pozwolą pokazać zalety zrównoważonego rolnictwa. Poznali zagadnienia związane z bioróżnorodność oraz ekosystem. 
Dzięki projektowi „Kubusiowi Przyjaciele Natury” od kilku lat skutecznie kształtujemy wrażliwość dzieci na przyrodę, wpajamy właściwe postawy oraz oddziałujemy na całą społeczność naszej wsi w zakresie postaw proekologicznych poprzez różnorodne materiały poglądowe zabierane przez dzieci do domu.