KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY- Ogólnopolski ekologiczny program edukacyjny dla przedszkoli oraz klas I-III 2022/2023

Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Ogólnopolski ekologiczny program edukacyjny
dla przedszkoli oraz klas I-III

Cel główny:

Proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.

 Realizacja projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury” przynosi wymierne efekty w zakresie zdobytej wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych, ale przede wszystkim wpływa na podniesienie świadomości społecznej na temat związku jakości życia człowieka z prawidłowo funkcjonującym ekosystemem.

 W roku szkolnym 2022/2023 klasa II włączyła się w kolejne zadania przewidziane programem w następujących obszarach:

  1. Misja szkoła

 Na tropie zmian klimatycznych- celem zajęć było przybliżenie dzieciom zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi wynikającymi z działalności gospodarczej człowieka oraz wskazanie zachowań indywidualnych, którymi możemy chronić naturę przed degradacją. Każdy z nas może bowiem przyczynić się do łagodzenia zagrożeń.

  1. Misja dom

Na tropie ekonawyków- podczas zajęć omówiono skutki emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych zatrzymujących ciepło na Ziemi oraz wskazano związane z tym procesem.  Wyższa świadomość powinna bowiem kształtować ludzkie postawy zmierzające do ograniczenia zagrożeń. Nadrzędnym zadaniem tego bloku było ukształtowanie właściwych postaw w środowisku domowym dzieci.

  1. Misja sklep

 Na tropie mądrych zakupów i życia w zgodzie w naturze.  Podczas zajęć zwrócono uwagę na związek życia w zgodzie z naturą i sezonowego odżywiania. Głównym celem stało się kształtowanie nawyków żywieniowych związanych z dostępnością różnych produktów spożywczych w zależności od pory roku.

  1. Misja las

Na tropie roślin i zwierząt. Dzieci poznały pojęcia i zasady funkcjonowania ekosystemu, który determinuje jakość naszego życia. Poznały zwierzęta chronione w Polsce i dowiedziały się , jak dbać o rośliny i zwierzęta. Podczas wycieczki do parku mogły sprawdzić swoją wiedzę oraz uzupełnić ją bezpośrednimi obserwacjami.

 Dzięki projektowi „Kubusiowi Przyjaciele Natury” od  kilku lat skutecznie kształtujemy wrażliwość dzieci na przyrodę, wpajamy właściwe postawy oraz oddziałujemy na całą społeczność naszej wsi w zakresie postaw proekologicznych poprzez różnorodne materiały poglądowe zabierane przez dzieci do domu.

——————————————————————————————————————–