MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PAKIET EDUKACYJNY II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant I

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PAKIET EDUKACYJNY II.
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant I

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cel zadania grantowego: wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej (laptopy, komputery, tablety).

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie zadania grantowego w wysokości: 15 000 PLN.

——————————————————————————————————————–