MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY- przedszkolny projekt edukacyjny na rok szkolny 2020/2021

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”- przedszkolny projekt edukacyjny 

            Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola, rodzice czytają przedszkolakom książki. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście Małego Misia.

——————————————————————————————————————–

„Książki dzieciństwa” – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
 • Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy pisma”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań czytaniem i pisaniem.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
 • Działania wychowawcze placówki oświatowej.
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych.

Wiodące kompetencje kluczowe: Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

Rozwijanie czytelnictwa: budzenie/wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci

Opis: Alternatywa dla „wersji przedszkolnej” projektu. Wspólne wyszukiwanie ulubionych pozycji książkowych wg określonych przez Misiową Mamę tematów. Tworzenie recenzji z rodzicami dzieci. Nawiązanie do doświadczeń czytelniczych rodziców.

——————————————————————————————————————–

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – praca z emocjami dzieci.
 2. Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy emocji”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania psychologią człowieka.
 3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 4. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – wykorzystanie prostych programów graficznych do tworzenia emotikonów, np. aplikacji „Przyjazne emocje”, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
 5. Działania wychowawcze placówki oświatowej.
 6. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prospołeczne, dobro, empatia.

Wiodące kompetencje kluczowe: Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Rozwijanie czytelnictwa: prezentacja zmisiowanych opowiadań na temat emocji (czytanych przez nauczyciela lub słuchanych w wykonaniu Misiowego Wujka – Macieja Barańskiego.

Opis: Mały Miś poprzez opowiadania i wiersze wprowadza dzieci w świat emocji. Głównym celem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. 

——————————————————————————————————————–

Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
 2. Zdobycie przez dzieci dyplomu „Strażnik zdrowia”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania zdrowiem i higieną.
 3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 4. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – aplikacje służące wyszukiwaniu przepisów kulinarnych, wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa urządzeń elektronicznych, takich jak termometr elektroniczny, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
 5. Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prozdrowotne/ wartość zdrowia.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Rozwijanie czytelnictwa: próby tworzenia własnych rymowanek, wierszyków.

Opis: Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodzą Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania. Układają rymowanki zachęcające do zdrowego odżywiania się. Samodzielnie komponują zdrowe śniadanie. 

——————————————————————————————————————–

ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK

Światowy Dzień Mycia Rąk to święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2008 roku.

Z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk na całym świecie 15 października przeprowadzane są liczne akcje edukacyjne oraz charytatywne, aby zwrócić uwagę na konieczność dbania o higienę. Obecnie, ze względu na sytuację epidemiologiczną przypominanie o myciu rąk jest szczególnie ważne. Nasze przedszkolaki przypomniały sobie zasady mycia rąk, a także wykonały plakat pod hasłem: ŻEBY ZDROWYM BYĆ TRZEBA RĘCE MYĆ!

——————————————————————————————————————–

DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA

Do zrealizowania zadania związanego z Dniem Zdrowego Śniadania zaprosiliśmy do współpracy rodziców. Zadaniem dziecka było wykonanie zdrowej kanapki, z przygotowanych przez rodzica artykułów i przesłanie fotorelacji. Poniżej przedstawiamy zdjęcia pysznych kanapek autorstwa naszych przedszkolaków.

——————————————————————————————————————–

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci. Zdobycie przez dzieci dyplomu „Odkrywca przyrody”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania przyrodą i ochroną środowiska.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – aplikacje służące obserwacji przyrody, wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa komunikatorów, wyszukiwanie w Internecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych. Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy proekologiczne.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości przyrody w życiu człowieka.

——————————————————————————————————————–

Podniesienie jakości pracy przedszkola przez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania
i eksperymentowania.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.

Zdobycie przez dzieci dyplomu „Odkrywca tajemnic”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań nauką i techniką.

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

 Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa aplikacji Laboratorium eksperymentów naukowych, wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa urządzeń elektronicznych, np. stopera, wyszukiwanie w internecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.

Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie postawy odpowiedzialności, respektowania zasad i umów.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Rozwijanie czytelnictwa: nauka tworzenia prostych instrukcji słownych.

Moduł zakłada stworzenie „Księgi eksperymentów Małego Misia” według kategorii: ogień, ziemia, woda, powietrze, na podstawie propozycji podanych przez Misiową Mamę. Eksperymenty są przeprowadzane w domu i w przedszkolu. Do każdego żywiołu dzieci wraz z nauczycielem przyporządkowują odpowiednie zasady bezpieczeństwa.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: wybrane karty z „Księgi eksperymentów Małego Misia”.

———————————————————————————————————————————–

Miło nam poinformować, że dzieci z naszego przedszkola zdobyły CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI za projekt MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY. Projekt ma na celu promowanie literatury dziecięcej i czytelnictwa, ale także pobudza wieloobszarową aktywność dzieci: plastyczną, matematyczną czy przyrodniczą. To już nasze kolejne spotkanie w tym ciekawym projekcie i na pewno będziemy je kontynuować w przyszłym roku szkolnym. Czekamy z niecierpliwością na nowe zadania.