MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY- przedszkolny projekt edukacyjny na rok szkolny 2021/2022

 Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola, rodzice czytają przedszkolakom książki. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście Małego Misia.

——————————————————————————————————————–

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – misia (koniecznie miś/niedźwiadek), który w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak „zamieszka” w kąciku czytelniczym. Zostanie nadane mu imię i będzie obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury. 

——————————————————————————————————————–

Od marca Miś Stefan rozpoczął swoją wędrówkę do domów przedszkolaków, aby słuchać ciekawych historii i bajek czytanych przez rodziców. Na pamiątkę dzieci rysują dla Misia obrazek przedstawiający treść wysłuchanej opowieści.

——————————————————————————————————————–

„Kodujemy razem z Małym Misiem” to moduł składający się z części webinarowej skierowanej dla nauczycieli oraz dedykowanej dzieciom – w formie warsztatu literackiego.

——————————————————————————————————————–

Głównym zadaniem dzieci jest przygotowanie gry dydaktycznej na kanwie legendy o powstaniu państwa polskiego. Zasady tworzenia gier dydaktycznych w przedszkolu zostaną przedstawione przez Misiową Mamę podczas webinaru. Dzieci zostaną zachęcone, aby do skonstruowania gry wykorzystać surowce wtórne.

——————————————————————————————————————–

Głównym zadaniem dzieci jest zaprojektowanie wymarzonego dnia w przedszkolu i tworzenie misiowych afirmacji. Dzieci będą uczyć się planowania i zarządzania czasem. Spróbują stworzyć karty aktywności. Opowieść ruchowa będąca elementem scenariusza ma zachęcić dzieci do aktywności ruchowej i rozwijać wyobraźnię.

——————————————————————————————————————–

Realizując ostatnie misiowe zadanie przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych pod chmurką. Zaproszeni goście opowiadali o ciekawych zawodach jakie wykonują oraz czytali dzieciom książeczki.