MITOLOGIA SKŁANIA DO DZIAŁANIA- projet edukacyjny z języka polskiego realizowany w klasie V

MITOLOGIA SKŁANIA DO DZIAŁANIA
PROJEKT EUKACYJNY REALIZOWANY W KLASIE V

Cele projektu:

 – znajomość wybranych fragmentów utworów z literatury polskiej i europejskiej;

 – rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do

   praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 – rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji;

 – kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej;

 – wypowiadanie się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych;

– pobudzanie wyobraźni w celu twórczego działania.

——————————————————————————————————————–

Realizacja projektu

Jednym z ciekawszych rozdziałów nauki o literaturze w klasie piątej są  mity greckie. Na zakończenie cyklu lekcji o mitologii został przeprowadzony opisany poniżej projekt edukacyjny.

W ramach pracy domowej uczniowie klasy V A napisali najważniejsze informacje na temat wybranego boga lub bohatera mitologicznego, a następnie mieli za zadanie na lekcji języka polskiego wejść w rolę i zaprezentować tę postać. Pozostali uczniowie musieli odgadnąć, jaka postać jest prezentowana. Uczestnicy zajęć nie mieli większych problemów z odgadnięciem, o kim była mowa.

Kolejnym zadaniem związanym z mitologią było wykonanie gier planszowych z motywem przewodnim –„Dwanaście prac Heraklesa”. Narysowane przez uczniów na planszach znaki musiały odnosić się do jednej z przygód herosa. Autorzy prac mieli sformułować do nich pytania, na które gracze starali się odpowiedzieć. Określone zostały nagrody za poprawne odpowiedzi i kary za niewłaściwe. Udział w tej zabawie dydaktycznej okazał się dla uczniów atrakcyjną formą sprawdzenia swoich wiadomości.

Jedna z uczennic przygotowała ciekawą prezentację multimedialną na temat „Dwunastu prac Heraklesa”, która została wyświetlona na końcu zajęć.

——————————————————————————————————————–

Podsumowanie projektu

Poprzez udział w projekcie edukacyjnym uczniowie klasy piątej pogłębili swoją wiedzę na temat bohaterów mitologii greckiej, utrwalili poznane na zajęciach pojęcia i związki frazeologiczne związane z mitologią oraz podsumowali funkcje mitów.