MITOLOGICZNO- LEGENDARNY PRZEKŁADANIEC- projekt edukacyjny z języka polskiego realizowany w klasie V

MITOLOGICZNO- LEGENDARNY PRZEKŁADANIEC

projekt edukacyjny z języka polskiego realizowany w klasie V

Cele projektu:

– pogłębianie i poszerzanie wiedzy na temat znajomości wybranych utworów z literatury polskiej
i światowej;

– utrwalenie wiadomości dotyczących problematyki, motywów, bohaterów poznanych mitów i legend;

– kształcenie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej;

– doskonalenie umiejętności odczytywania znaczeń frazeologizmów związanych z mitologią;

– rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy;

– rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;

– kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

– rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji;

– doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

——————————————————————————————————————–

Realizacja projektu:

      Przed przystąpieniem do realizacji zadań projektowych uczniowie zapoznali się z zasadami pracy nową metodą, dokonali podziału na grupy zadaniowe oraz wybrali tematykę, formy i sposoby wykonania prac końcowych. Następnie podzielili się obowiązkami i przystąpili do działań. Uczniowie najchętniej opracowywali planszowe gry tematyczne z pytaniami odnoszącymi się do bohaterów mitów i legend, kartonikami prezentującymi związki frazeologiczne. Jedna grupa przygotowała plakat prezentujący postacie mitologiczne. Ciekawym pomysłem było również wykonanie kart do gry z bohaterami mitów. Piątoklasiści zaprezentowali efekty swojej pracy rówieśnikom w klasie, dzielili się wrażeniami i spostrzeżeniami związanymi z pracą grupową.

      Dzięki realizacji zadań projektowych uczniowie mieli możliwość wykorzystania w praktyce zdobytych na lekcjach wiadomości, rozwijania pomysłowości, wyobraźni. Utrwalili i poszerzyli swoją wiedzę na temat poznanych mitów, legend, świetnie się przy tym bawiąc. Rozemocjonowani, zaangażowani w rywalizację rozgrywali kolejne rundy gier z mitologicznymi i legendarnymi bohaterami, przemierzając wyznaczone kolorowe pola z przeszkodami na przygotowanych planszach. Duża grupa uczniów udzielała wyczerpujących odpowiedzi na pytania, chętnie dzieliła się swoją pogłębioną wiedzą. Uczestnicy projektu przekonali się, że można połączyć naukę z zabawą, efektywnie spędzać czas wolny, rozwijać swoją kreatywność, pracując w grupie.