MOGĘ BYĆ, KIM CHCĘ- ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w przedszkolu

MOGĘ BYĆ, KIM CHCĘ
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

realizowany w przedszkolu
w grupie 4-5-latków oraz 6-latków

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mogę być, kim chcę” stanowi realizację jednolitej,
uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników, systemowej koncepcji preorientacji
zawodowej, rozumianej jako ogół działań o charakterze wychowawczym, ukierunkowanych
na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.

Cele projektu:

  • kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania odkrywanie i promowanie pożądanych wartości;
  • budzenie zainteresowań związanych z przyszłym zawodem, rozwijanie pasji; poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych;
  • uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, nauczenie odpowiedzialności, oceniania swojego zachowania i innych;
  • wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów;
  • rozwijanie twórczego myślenia oraz wyobraźni;
  • kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
  • celebrowanie świąt nietypowych – realizacja zadań projektowych.

Koordynatorzy projektu: Justyna Szyjka, Monika Boratyńska

Realizacja projektu: Projekt trwa od września 2023 do czerwca 2024. W każdym miesiącu grupy realizują trzy wybrane zadania projektowe. Fotorelacja z realizacji projektu będzie zamieszczona na stronie internetowej. 

——————————————————————————————————————–

WRZESIEŃ ZADANIE NR 1
BOB BUDOWNICZY

„Dzień wieżowców”– poznanie najwyższych budynków świata; zbudowanie najwyższej wieży z różnego rodzaju dostępnych klocków. 

——————————————————————————————————————–

WRZESIEŃ ZADANIE NR 2
DZIEŃ KROPKI

„Międzynarodowy Dzień Kropki”– obchody Dnia Kropki, rozmowa na temat talentów, stworzenie „czegoś nowego, nieznanego, niespotykanego” z wyciętych kropek, wykonanie Drzewa Talentów. 

——————————————————————————————————————–

WRZESIEŃ ZADANIE NR 3
MOJE ŚWIĘTO

„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”- celebrowanie Dnia Przedszkolaka w wybrany przez siebie sposób. 

——————————————————————————————————————–

PAŹDZIERNIK ZADANIE NR 1
CO MI W DUSZY GRA

„Międzynarodowy Dzień Muzyki”– spotkanie z gośćmi/muzykami, warsztaty bębniarskie. 

——————————————————————————————————————–

PAŹDZIERNIK ZADANIE NR 2
LUDZIE LISTY PISZĄ

„Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego”- wycieczka na pocztę w celu poznania zawodu
listonosza i ludzi pracujących w Urzędzie Pocztowym. 

——————————————————————————————————————–

PAŹDZIERNIK ZADANIE NR 3
SIEĆ

„Dzień Internetu”- poznanie niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Praktyczne wskazówki, czego unikać w Internecie oraz jakie zachowania są niewłaściwe i niewskazane.

——————————————————————————————————————–

LISTOPAD ZADANIE NR 1
WYRWIDĄB

„Światowy Dzień Drwala”- zorganizowanie wycieczki do lasu, poznanie zawodu drwala/leśnika. 

——————————————————————————————————————–

LISTOPAD ZADANIE NR 2
WOLNOŚĆ POLSKO

„Święto Odzyskania Niepodległości”- uczestnictwo w akademii z okazji 11 Listopada.

——————————————————————————————————————–

LISTOPAD ZADANIE NR 3
DZIECKA PRAWA TO WAŻNA SPRAWA

„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”zapoznanie dzieci z ich prawami, a także obowiązkami; przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat przestrzegania praw dzieci w innych krajach, a także w Polsce.

——————————————————————————————————————–

GRUDZIEŃ ZADANIE NR 1
ZŁOTA RĄCZKA

„Światowy Dzień Majsterkowicza” zajęcia rozwijające precyzję drobnych ruchów rąk.

——————————————————————————————————————–

GRUDZIEŃ ZADANIE NR 2
W KOPALNI

„Dzień Górnika/Barbórka”- rozmowa na temat pracy górnika, poznanie narzędzi górniczych oraz munduru i czapki górniczej- czako. 

——————————————————————————————————————–

GRUDZIEŃ ZADANIE NR 3

——————————————————————————————————————–

STYCZEŃ ZADANIE NR 1
ALFABET TROCHĘ INNY

„Światowy Dzień Braille’a”- poznanie sposobu czytania pismem Braille’a, rozwijanie postawy szacunku i tolerancji dla osób niepełnosprawnych.

——————————————————————————————————————–

STYCZEŃ ZADANIE NR 2
CZARY MARY

„Dzień Iluzjonistów”-  wizyta zaproszonych gości/iluzjonistów, pokaz iluzjonisty.

——————————————————————————————————————–

STYCZEŃ ZADANIE NR 3
KOLEKCJONER

„Dzień Filatelisty”- zaprojektowanie własnego znaczka pocztowego. 

——————————————————————————————————————–

LUTY ZADANIE NR 1
PROSTO Z WŁOCH

„Międzynarodowy Dzień Pizzy”- wycieczka do lokalnej pizzerii.

——————————————————————————————————————–

LUTY ZADANIE NR 2
NUMER ALARMOWY KAŻDE DZIECKO ZNA

„Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112”- zabawy dramowe i parateatralne, poznanie pracy operatora numeru alarmowego.

——————————————————————————————————————–

LUTY ZADANIE NR 3
SZKIELETY

„Dzień Dinozaura”- poznanie pracy paleontologa, zabawy sensoryczne z wykorzystaniem piasku, narzędzi, odkopywanie ukrytych kości i szkieletów dinozaurów.

——————————————————————————————————————–

MARZEC ZADANIE NR 1
W BIBLIOTECE

„Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza”- warsztaty biblioteczne zgodnie z realizowaną tematyką kompleksową.

——————————————————————————————————————–

MARZEC ZADANIE NR 2
SIEKACZE I ÓSEMKI

„Ogólnopolski Dzień Dentysty”- warsztaty stomatologiczne na temat konieczności higieny jamy ustnej. 

——————————————————————————————————————–

MARZEC ZADANIE NR 3
CUKIERNIA

„Dzień Piekarzy i Cukierników”- zajęcia kulinarne.

——————————————————————————————————————–

KWIECIEŃ ZADANIE NR 1
PAN LEŚNICZY

„Dzień Leśnika”- poznanie zawodu leśnika, zorganizowanie zajęć proekologicznych.

——————————————————————————————————————–

KWIECIEŃ ZADANIE NR 2
DUŻA NIEDŹWIEDZICA

„Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki”- mobilne planetarium. 

——————————————————————————————————————–

KWIECIEŃ ZADANIE NR 2
RUCH TO ZDROWIE, KAŻDY TO WIE

„Światowy Dzień Sportu”- zorganizowanie zawodów sportowych.

——————————————————————————————————————–

KWIECIEŃ ZADANIE NR 3
CZA, CZA, CZA

„Międzynarodowy Dzień Tańca”- zorganizowanie pokazów tanecznych lokalnych klubów tanecznych.

——————————————————————————————————————–

MAJ ZADANIE NR 1
OD MORZA AŻ DO TATR

„Państwowe Święta Majowe”- udział w akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja.

——————————————————————————————————————–

MAJ ZADANIE NR 2
DROGA MLECZNA


„Dzień Kosmosu”- przeprowadzenie zajęć dydaktycznych ukazujących powstanie Wszechświata.

——————————————————————————————————————–

MAJ ZADANIE NR 3
W ULU

„Światowy Dzień Pszczół”- wizyta gościa/pszczelarza w przedszkolu, demonstracja ula, plastrów miodu, stroju pszczelarza, degustacja miodu.