MOJA MAŁA OJCZYZNA- innowacja pedagogiczna edukacji regionalnej

„Moja mała Ojczyzna”

innowacja pedagogiczna edukacji regionalnej
realizowana w roku szkolnym 2019/2020 w klasie II
oraz w roku szkolnym 2020/2021 w klasie III

CEL GŁÓWNY:

Rozwijanie poczucia własnej tożsamości i więzi emocjonalnej z regionem będącym częścią naszej Ojczyzny.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • poznanie najbliższego otoczenia i specyfiki swojego regionu,

  • dostrzeganie piękna najbliższej okolicy, jego walorów turystycznych i krajoznawczych,

  • przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie i kultywowanie jej ,

  • wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną i szkołą opartych na wzajemnym szacunku i miłości,

  • kształtowanie poczucia przynależności do środowiska szkolnego, regionalnego i tożsamości narodowej,

  • umiejętność korzystania z zasobów bibliotecznych i urządzeń medialnych ,

  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym symboli narodowych, państwowych i religijnych przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury europejskiej,

  • przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych i europejskich.

——————————————————————————————————————–

Projekt „Moja mała Ojczyzna” ma za zadanie realizację jednej z podstawowych potrzeb człowieka- potrzeby przynależności. Każde dziecko dorasta w konkretnej rodzinie, środowisku biologicznym i społecznym, a budowanie poczucia tożsamości i więzi opiera się na wiedzy i relacjach interpersonalnych. Wychodząc z założenia, że łatwiej jest wchodzić w życie dziecku o utrwalonym poczuciu przynależności społecznej, narodowej i kulturowej autorka projektu wprowadza do programu nauczania treści regionalne związane z bogatą historią, językiem, tradycją i kulturą Bobrka. W roku szkolnym 2019/2020 podjęto m.in. następujące działania: zapoznano uczniów z historią wsi, przeprowadzano rozmowy z dziadkami, wyszukiwano starych fotografii i pamiątek rodzinnych, gromadzono wyrazy do słownika mowy gwarowej, kultywowano tradycje świąt Bożego Narodzenia.

——————————————————————————————————————–

Rok 2020/2021 to drugi etap realizacji projektu „Moja mała Ojczyzna”, który wzbogaci uczestników o nowa wiedzę i doświadczenia wynikające z podejmowanych działań warsztatowych, organizowanych spotkań, wędrówek i wycieczek. Każde dziecko będzie mogło przyczynić się do wzbogacenia zasobów eksponatów i materiałów prezentowanych podczas imprez i wystaw. Tegoroczny etap zakończy się ewaluacją pozwalającą ocenić efekty oraz określić sposób kontynuacji rozpoczętych działań.

Do współpracy zapraszamy Rodziców i wszystkich, którym nasz mała Ojczyzna jest bliska.

Klasa III

———————————————————————————————————————————–

Realizacja projektu „ MOJA MAŁA OJCZYZNA” stała się okazją do wielu interesujących spotkań międzypokoleniowych, które dostarczyły wiedzy o tradycjach rodzinnych i historii wsi Bobrek. Każde zadanie wynikające z planu pracy mobilizowało dzieci do poszukiwań cennych przedmiotów i dokumentów. W ramach projektu zorganizowano spacer po parku, gdzie stoi pałac Sapiehów z otaczającymi zabudowaniami. Jesienna   wycieczka odbyła się według doskonale znanych dzieciom zasad gry terenowej, na szlaku której znalazł się pałac, oficyna dworska oraz czworaki. Ważnym punktem był również zabytkowy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej. Park bobrecki to prawdziwa skarbnica wielu pięknych gatunków kwiatów i drzew, wśród których znajdują się liczne pomniki przyrody.

———————————————————————————————————————————–

Odkrywając tradycje i historię Bobrka, dzieci przejrzały domowe archiwa, strychy i piwnice. Owocem poszukiwań były skarby z przeszłości: gliniane garnki do kiszenia żuru czy też przechowywania mleka, stare nakrycia stołowe- talerze i miski, szydełkowe serwety, wyszywane makietki z tradycyjnymi napisami. W tej części projektu zatytułowanej „Wśród  starych skarbów nowe życie” udało się pozyskać nowe eksponaty do już posiadanych zasobów. Na hasło : Skarby rodzinnej historii, dzieci przyniosły: stare monety i dokument z 1657r., prababciną chustkę i broszkę, żeliwną formę do pieczenia baranków wielkanocnych, młynek. Prawdziwym rarytasem było żelazko na duszę!

———————————————————————————————————————————–

Projekt przewidywał również podtrzymywanie zwyczajów i obyczajów miejscowych. Realizując ten punkt projektu dzieci wykonały Marzannę i tradycyjnie pożegnały zimę paląc słomianego chochoła.

———————————————————————————————————————————–

Projekt „MOJA MAŁA OJCZYZNA” stał się platformą międzypokoleniową uaktywniającą nie tylko uczniów klasy trzeciej, ale angażując całe rodziny.