NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!- program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!
Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Cel główny programu:

 Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

 Założenia programu:

 • Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych:
 1. „Co to jest zdrowie?”
 2. „Od czego zależy nasze zdrowie?”
 3. „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?”
 4. „Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 5. „Nie pal przy mnie, proszę”

——————————————————————————————————————–

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia warsztatowe adresowane były do uczniów klas I-III.

Realizując program przypominamy o szkodliwości palenia papierosów i prosimy wszystkich palaczy:

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

Dym papierosowy zabija nie tylko samego palacza, ale jest również zabójczy dla tzw. biernych palaczy. Przygotowany przez nas plakat niech będzie skutecznym ostrzeżeniem!