NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ- program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ –
Program Edukacji Antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Cel główny programu:

 Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

 Założenia programu:

 • Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych:
 1. „Co to jest zdrowie?”
 2. „Od czego zależy nasze zdrowie?”
 3. „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?”
 4. „Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 5. „Nie pal przy mnie, proszę”

——————————————————————————————————————–

Wszyscy wiedzą, że nie mamy nic cenniejszego niż zdrowie. Powtarzają to rodzice, nauczyciele, lekarze i dietetycy. Nie wystarczy jednak powtarzać- trzeba działać. Dlatego podjęliśmy cykl zajęć promujących zdrowie i wszystkie działania prozdrowotne. Dzięki temu wiemy, co szkodzi zdrowiu, wiemy jak o nie dbać i co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia życia. Przypomnimy o tym naszym rodzicom i rówieśnikom, bo przygotowaliśmy plakaty informujące o szkodliwości palenia, które rujnuje nie tylko zdrowie palaczy, ale osób mieszkających z nimi.

Apelujemy więc- NIE PAL PRZY MNIE!