OD NASIONA DO ROŚLINY- SIŁA ZAKLĘTA W ZIARENKU- przyrodnicza innowacja pedagogiczna

Od nasiona do rośliny- siła zaklęta w ziarenku”

przyrodnicza innowacja pedagogiczna
realizowana w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I i III
oraz w roku szkolnym 2020/2021 w klasie II

Cel innowacji:
popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej w klasach I- III
Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości i umiejętności:
– dostrzeganie zmian w otaczającym środowisku
– rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenie informacji o nim,
– budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi (dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych),
-rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, wnioskowania, uogólniania,
– wdrażanie do nabywania umiejętności planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych,
– wdrażanie do twórczego myślenia,
– doskonalenie umiejętności manualnych i plastycznych,
– wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych,
– rozbudzenie i rozwijanie pasji badawczej,
– obserwacja zjawisk i procesów przyrodniczych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą
– ćwiczenia umiejętności obserwacji,
– kształtowanie umiejętności bezpiecznego eksperymentowania, stawiania hipotez internat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja,
– kształtowanie wnikliwej obserwacji doświadczeń fizycznych, chemicznych, opisywania wyników i wnioskowania,

Wprowadzenie niniejszej innowacji ma spowodować wzrost zainteresowania uczniów zdobywaniem wiedzy przyrodniczej. Ma pomóc zrozumieć potrzebę dbania o przyrodę i najbliższe środowisko. Wykształcić umiejętność zaplanowania i przeprowadzania obserwacji i prostych doświadczeń. Kształtować umiejętność współpracy w grupie i brania odpowiedzialności za prace własne i grupy. Realizacja innowacji ma wspomóc rozwój twórczego myślenia i kreatywności dzieci oraz pozwolić im przeżywać satysfakcję z odniesionych sukcesów.

——————————————————————————————————————–

CO SKRYWA DYNIA?

W październiku, obchodząc święto dyni, uczniowie poznali wszystkie zalety tego cudownego warzywa. Jest ona bowiem warzywem idealnym – piękna, smaczna i zdrowa! Łodygi dyni są płożące i mogą osiągać aż 5 m długości! Wielkie liście są osadzone na długich ogonkach, zaś kwiaty mają barwę złocistożółtą. Ogromne owoce mają żółtawopomarańczową łupinę. Jadalną część rośliny stanowi miąższ, który ma wewnątrz liczne płaskie, matowe nasiona o jajowatym kształcie. Uczniowie uświadomili więc sobie, że ogromne owoce dyni wyrastają z jednego małego ziarenka. W trakcie zabaw z dynią trzecioklasiści wyjęli z jej wnętrza nasiona, które odpowiednio przygotowali do posadzenia na wiosnę.

——————————————————————————————————————–

SEGREGUJEMY ODPADY

Uczniowie klasy trzeciej uczestniczyli w zajęciach na temat segregacji śmieci. Wdrażali zdobytą wiedzę w życie, dokonując segregacji odpadów na terenie szkoły. Poznawali też znaczenie używania wielorazowych opakowań oraz recyklingu. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia związane z wyrzucaniem zużytych baterii oraz na konieczność wrzucania ich do specjalnych puszek, np. na terenie szkoły.

——————————————————————————————————————–

NASZA WŁASNA HODOWLA FASOLI

Kolejnym elementem w realizacji innowacji miała być hodowla roślin z przygotowanych nasion. Niestety tutaj na przeszkodzie stanął koronawirus i plany musiały ulec zmianie. Etapy rozwoju rośliny od nasionka, dzieci obserwowały już w swoich domach, zakładając hodowlę fasoli. Uczniowie poznali warunki niezbędne roślinie do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Swoje obserwacje przedstawiali w formie rysunków, prowadzili też systematyczną dokumentację fotograficzną. Po wysadzeniu roślin na stałe miejsce, obserwacja była kontynuowana, a dzieci uczyły się odpowiedzialności za wyhodowaną roślinę. W kilku przypadkach udało się nawet zebrać plon.

——————————————————————————————————————–

WARZYWA Z ZWŁASNEJ GRZĄDKI

Wiosna to czas zakładania grządek warzywnych. Tegoroczna wiosna jest bardzo szczególna, gdyż wiąże się z epidemią i zakazem wychodzenia z domów. Jest to jednak okazja do spędzenia czasu w ogrodzie. Trzecioklasiści służą pomocą rodzicom i dziadkom przy pracach w ogródkach warzywnych, a tym samym mają świetną okazję do obserwacji wzrostu roślin i warunków potrzebnych im do prawidłowego rozwoju. Wynikami obserwacji i swoimi doświadczeniami uczniowie dzielą się na bieżąco podczas zajęć on-line.