OSWAJAMY CZĘŚCI MOWY- LAPBOOK- projekt edukacyjny z języka polskiego realizowany w klasie VI

OSWAJAMY CZĘŚCI MOWY-LAPBOOK
projekt edukacyjny z języka polskiego
realizowany w klasie VI

Cele projektu:

– uporządkowanie i zsyntezowanie wiedzy o częściach mowy,

– utrwalenie wiedzy na temat części mowy,

– doskonalenie umiejętności selekcjonowania informacji,

– rozwijanie zdolności plastycznych,

– rozwijanie kreatywności,

– pokazanie uczniom, że korzyści z graficznych form notatek,

– przygotowanie do sprawdzianu z części mowy.

——————————————————————————————————————–

W ramach przygotowania do sprawdzianu z części mowy uczniowie przygotowali lapbooki. Praca nad nimi była jednocześnie utrwaleniem wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy. Uczniowie musieli  uporządkować wiedzę  o czasownikach, rzeczownikach, czy przyimkach, a także rozplanować graficznie swoją pracę, wykazać się inwencją i pomysłowością w tworzeniu poszczególnych części lapbooka. Praca musiała także odznaczać się estetyką. Powstałe prace były bardzo ciekawe i piękne.