PALUSZKOWE MALUCHY- projekt edukacyjny realizowany w przedszkolu

PALUSZKOWE MALUCHY- projekt edukacyjny

Paluszkowe Maluchy to projekt edukacyjny wspierający rozwój dzieci w wieku do lat 3, opierający się na Zabawach Paluszkowych, masażykach i aktywności manualno-plastycznej dzieci. Projekt ma na celu rozwijanie aktywności dziecka małego w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy.

Cele główne:

  • rozwijanie aktywności dziecka małego w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej.
  • Towarzyszyć mu będą proste rymowanki. Zabawy Paluszkowe, mają ogromne znaczenie dla wspierania rozwoju dzieci we wszystkich sferach rozwojowych i obszarach działania, na każdym etapie życia dziecka.

Cele szczegółowe:

  • Kształtowanie sprawności manualnej i ruchowej,
  • Wspieranie rozwoju umiejętności komunikacyjnych,
  • Uczenie dziecka koncentracji,
  • Pokazanie, na czym polega naprzemienność.

Termin realizacji: 01.09.2022 – 31.05.2023 r.