PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA- projekt edukacyny realizowany w klasie II

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
projekt edukacyjny realizowany w klasie II

 Cele:

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych,

– zapoznanie z podstawowymi zasadami  udzielania pierwszej pomocy ,

– poznanie zawartości podręcznej apteczki,

– utrwalenie znajomości numerów alarmowych,

– kreowanie właściwych zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy.

——————————————————————————————————————–

Umiesz udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach? Tej umiejętności warto uczyć się jak najwcześniej, bo los nie czeka i może zaskoczyć nas w każdej chwili. Klasa druga poznała już podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przy skaleczeniach, złamaniach, oparzeniach, omdleniach  itp. Praktyczne zastosowanie środków opatrunkowych, postępowanie z chorym, który stracił przytomność,  pomoc w przypadku braku tętna- to tylko niektóre umiejętności nabyte podczas zajęć medycznych. Bardzo przydatny okazał się fantom, który cierpliwie znosił nasze ćwiczenia. Mamy nadzieję, że rzadko będziemy korzystać ze zdobytej wiedzy, ale jesteśmy gotowi.